ZEISS CALYPSO 2023 ซอฟต์แวร์สำหรับงานมาตรวิทยาเชิงมิติ ให้ความยืดหยุ่นต่อการใช้งานมากขึ้น และสมรรถนะสูง

เพื่อรักษาระดับคุณภาพของสินค้าและตำแหน่งผู้นำตลาด โรงงานผู้ผลิตต่างๆ ได้มุ่งไปที่วิธีการควบคุมคุณภาพ ตัวอย่างเช่น การใช้เครื่องวัดพิกัดร่วม (coordinate measuring machines; CMM) และการประเมินผลที่มีความเที่ยงตรงและแม่นยำสูงสุด อย่างไรก็ตาม มีเพียงซอฟต์แวร์ในอุดมคติเท่านั้นที่จะทำให้การประเมินผลการวัดทั้งแบบครอบคลุมและเฉพาะส่วนมีความเป็นไปได้จริง โดย ZEISS CALYPSO เป็นซอฟต์แวร์สำหรับงานด้านมาตรวิทยาเชิงมิติแบบอเนกประสงค์ สามารถใช้ได้ทั้งระบบการวัดแบบสัมผัส (tactile) และแบบใช้แสง (optical) เมื่อใช้กับเครื่องวัดพิกัดร่วมของ ZEISS ตลอดจนใช้ในการตรวจพิสูจน์และการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์แบบ 3 มิติ

ZEISS CALYPSO

ZEISS CALYPSO 2023 เวอร์ชันล่าสุดนี้ นำเสนอคุณประโยชน์ต่างๆ ทั้งการเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ความผิดพร่อง (fault analysis), เวิร์กโฟลว์ที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการใช้กับเครื่องวัดพิกัดร่วมแบบใช้แสง, ความสามารถในการใช้งานที่ดีขึ้น และการประเมิน GD&T ขั้นสูงตามมาตรฐาน ISO-GPS และ ASME

คณิตศาสตร์ใหม่สำหรับ GD&T

เพื่อให้ผู้ใช้ ZEISS CALYPSO สามารถประเมิน GD&T (Geometric Dimensioning and Tolerancing) ได้อย่างเหมาะสม โดยขณะนี้มีอัลกอริทึมที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อรองรับการประเมินตามมาตรฐานต่างๆ ได้ เช่น ISO-GPS และ ASME ดังนั้น ผู้ใช้จึงสามารถทำงานได้ทั้งวิธีการทางเรขาคณิต (geometry), มิติ (dimensioning) และพิกัดความเผื่อ (tolerancing) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และได้รับประโยชน์จากข้อได้เปรียบด้านการควบคุมคุณภาพเมื่อใช้วิธีนี้

ปรับปรุงการวิเคราะห์ความผิดพร่อง

ในขณะที่เครื่องวัดพิกัดร่วมแบบใช้แสงถูกพัฒนาให้ทำงานได้เร็วขึ้นเรื่อยๆ แต่การประเมินผลการวัดแบบดั้งเดิมยังคงเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานพอสมควร และมักจะใช้แรงงานคน ซึ่งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในระดับหนึ่ง

ZEISS CALYPSO มีแนวคิดของการวิเคราะห์ความผิดพร่องโดยอัตโนมัติ แน่นอนว่า กระบวนการประเมินทั้งหมดนั้นเป็นไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาได้มาก โดยซอฟต์แวร์สามารถรับรู้ถึงข้อผิดพลาด (errors) ได้ในแบบพลวัตตามคุณลักษณะการทดสอบ และแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างละเอียดในภายหลังโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้จึงไม่จำเป็นต้องสิ้นเปลืองเวลาอันมีค่าไปกับการสร้างรายงาน

ZEISS CALYPSO ได้รับการปรับปรุงการวิเคราะห์ความผิดพร่องโดยอัตโนมัติให้ดียิ่งขึ้น สามารถแสดงผลความผิดพร่องทั้งหมดได้โดยอัตโนมัติไว้ภายในรายงานแบบโต้ตอบ (interactive report) รวมทั้งการสร้างแผนผังในแบบอัตโนมัติที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วยเช่นกัน สามารถแสดงรายละเอียดทุกระดับตามการซูมแบบพลวัตภายในรายงานแบบโต้ตอบ ซึ่งเป็นการนำเสนอความเป็นไปได้ใหม่ๆ เช่น ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลขนาดเล็ก รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆ อีกด้วย

เวิร์กโฟลว์สำหรับ CMM แบบใช้แสง

ZEISS CALYPSO ยังนำเสนอฟังก์ชันการประเมินใหม่สำหรับใช้กับเครื่องวัดพิกัดร่วม เช่น ZEISS O-DETECT โดยผู้ใช้สามารถใช้กล้องสำหรับดูภาพรวมให้ทำงานตามฟังก์ชันการนำทางหรือค้นหาองค์ประกอบทางเรขาคณิตจากภาพที่ได้มานั้นโดยอัตโนมัติ

ส่งมอบความสามารถในการใช้งาน

ZEISS ต้องการสร้างเกณฑ์มาตรฐานไว้ใน CALYPSO ที่เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนี้ ผู้เชี่ยวชาญของ ZEISS ต่างมีความมุ่งมั่นในการร่วมมือกับลูกค้ายิ่งขึ้น โดยส่งมอบความสามารถในการใช้งาน (usability) ผ่านกล่องเครื่องมือ เช่น การลดขั้นตอนการทำงาน การสร้างชุดเครื่องมือที่มีลักษณะเฉพาะจากเครื่องมือที่ถูกเรียกใช้บ่อย แล้วนำมาจัดเก็บเป็นรายการโปรดไว้ในกล่องเครื่องมือแต่ละรายการได้

ความสามารถในการสร้างชุดเครื่องมือให้มีลักษณะเฉพาะได้นั้น ถูกจัดให้อยู่ในลำดับที่สำคัญ ผู้ใช้สามารถปรับเสริมแต่ง CALYPSO ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของตน ด้วยตัวเลือกเสริมที่ช่วยทำงานได้หลากหลายมาก เช่น CALYPSO freeform สำหรับการวัด ตรวจสอบ และวิเคราะห์ชิ้นงานที่มีรูปทรงเรขาคณิตที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือ CALYPSO curve สำหรับการวัดและวิเคราะห์โปรไฟล์ 2 มิติ และ 3 มิติ และวัดคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับเส้นโค้งจำนวนมาก

Christoph Grieser หัวหน้าฝ่ายขายซอฟต์แวร์ทั่วโลกของ ZEISS Industrial Quality Solutions กล่าวว่า — “ปีนี้เรามุ่งไปที่ฟังก์ชันเกี่ยวกับสมรรถนะ โดยขยายขอบเขตฟังก์ชันของ CALYPSO ไปพร้อมกับการใช้งานของลูกค้า” “ความสามารถในการใช้งานมีความสำคัญมาก ZEISS จึงมุ่งความท้าทายไปยังลูกค้าที่ต้องพบเจอกันอยู่เสมอในแต่ละวัน เมื่อเราพัฒนาซอฟต์แวร์ จึงต้องการสร้าง CALYPSO ให้มีความสามารถในการประมวลผลข้อมูลจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคง และรวดเร็ว ด้วยวิถีทางของระบบอัจฉริยะ” “เรายังคงพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง โดยแอปพลิเคชันที่เพิ่มขึ้นมาเหล่านั้นจำเป็นต้องใช้ในการสร้างฟังก์ชันใหม่ และเป็นการเพิ่มเข้าไปใน CALYPSO อย่างถาวร และเรามีเป้าหมายที่ชัดเจน นั่นคือ การเป็นคู่ค้าที่เชื่อถือได้สำหรับลูกค้าของเราต่อไป”

ที่มา: Carl Zeiss Industrial Quality Solutions , LLC

About pawarit

Check Also

ดีพร้อม “เปิดโลกวัสดุใหม่ด้วยนวัตกรรมและการออกแบบเชิงสร้างสรรค์” เชื่อมโยงทุนวัฒนธรรมและเทคโนโลยี คาดกระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 300 ล้านบาท

กรุงเทพฯ 7 กุมภาพันธ์ 2567 – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม ชูกลยุทธ์ “RESHAPE THE FUTURE : โลกเปลี่ยน อุตสาหกรรมปรับ พร้อมรับอนาคต” …

ABI Research คาดการณ์ระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) สำหรับการผลิต จะถูกขับเคลื่อนด้วยพลัง AI มากขึ้น

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะเข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงของซอฟต์แวร์ระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) โดยช่วยให้ผู้ผลิตปิดวงจรการจัดการคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยขับเคลื่อนความคิดริเริ่มด้านคุณภาพตลอดวงจรการผลิตตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการควบคุม