Western Digital, EGAT และ INNOPOWER ร่วมมือกันผลักดันการใช้พลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย

Western Digital, EGAT และ INNOPOWER ประกาศความร่วมมือเพื่อผลักดันการใช้พลังงานสีเขียวในประเทศไทย นี่เป็นโครงการนำร่องโครงการแรกที่เปิดตัวภายใต้โครงการ Utility Green Tariff ของประเทศ โดยเป็นหนึ่งในโครงการ Sandbox ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ระยะที่ 2 ด้วยความร่วมมือนี้ เวสเทิร์น ดิจิตอลจะใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนที่โรงงานผลิตบางปะอิน ทดสอบตัวเลือกการจัดหาพลังงานสีเขียวที่ได้รับการรับรองโดย INNOPOWER – Renewable Energy Certification (REC) และส่งเสริมกลไกด้านพลังงานสีเขียวตามมาตรฐานสากล

ข้อตกลงสำหรับความร่วมมือนี้ได้รับการลงนามโดยตัวแทนจากทั้งสามองค์กร ได้แก่ Mr Philip Bernard รองประธานอาวุโสของ Western Digital Storage Technologies (ประเทศไทย); นายวฤต รัตนชื่น ผู้ช่วยผู้ว่าการ – วิจัย นวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และนายอธิป ตันติวรวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร (CEO) บริษัท INNOPOWER จำกัด

นายวฤต รัตนชื่น เปิดเผยว่า ความร่วมมือระหว่างเวสเทิร์น ดิจิตอล และ กฟผ. ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันการใช้พลังงานหมุนเวียนในอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญของประเทศ “ต้องขอบคุณโครงการ ERC Sandbox ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นโครงการนำร่องโครงการแรกที่เราเปิดตัวการใช้พลังงานสีเขียวในประเทศไทยภายใต้โครงการ Utility Green Tariff เราหวังว่าผลกระทบดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งประเทศของเราและโลกในขณะที่เรายังคงขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ”

นายอธิป ตันติวรวงศ์ กล่าวเสริมว่า “Western Digital เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลระดับโลก โดยใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อขับเคลื่อนอนาคต สำหรับโครงการนำร่อง Sandbox นี้ INNOPOWER มุ่งมั่นที่จะสนับสนุน Western Digital เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านพลังงานสีเขียวและความยั่งยืนโดยการมอบใบรับรองพลังงานทดแทน (REC) ภารกิจของ INNOPOWER คือการทำให้ทุกคนเข้าถึงพลังงานสีเขียวได้ และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานในเศรษฐกิจไทย”

Utility Green Tariff ทดสอบกลไกการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบการจัดหาพลังงานสีเขียวและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 2 เป็นระยะเวลา 1 ปี โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบทางเลือกในการจัดหาพลังงานสีเขียวเพื่อยกระดับภาคพลังงานสีเขียวของประเทศไทยในระดับสากลตามนโยบายของรัฐบาลและความพร้อมในการตอบสนองความต้องการพลังงานสีเขียวของทุกภาคส่วนธุรกิจ นอกจากนี้ยังช่วยลด Carbon Border Tax หรือภาษีคาร์บอนข้ามแดน เช่น CBAM และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยนวัตกรรมด้านพลังงาน ขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำและเป้าหมายของประเทศในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

ที่มา : solarquarter

About pawarit

Check Also

WAVR ต้นแบบชุดแปลงพลังงานจากคลื่น เป็นแบบมอดูลาร์ ปรับเพิ่มขนาดได้ และทำให้เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานแบบไฮบริดได้

WAVR LLC แนะนำต้นแบบชุดแปลงพลังงานจากคลื่น (Wave Energy Converter; WEC) มีลักษณะเป็นมอดูลาร์ เทคโนโลยีนี้ใช้เปลี่ยนพลังงานในธรรมชาติจากคลื่นทะเลให้เป็นพลังทางไฟฟ้า ต้นแบบแรกที่สร้างขึ้นนี้มีขนาดเล็กใกล้เคียงกล่องควบคุมไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้าน แต่เป็นเทคโนโลยีที่สามารถขยายการใช้งานให้มีขนาดใหญ่ขึ้นได้ นอกจากนี้ ในการออกแบบยังสามารถบูรณาการเข้ากับเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนประเภทอื่นๆ ได้ง่าย

EOS ระบบปฏิบัติการด้านพลังงานบนแพลตฟอร์ม Acuity เพื่อการควบคุมโรงไฟฟ้าในเวลาจริงและการจัดการพลังงานได้เต็มรูปแบบจาก Aderis Energy

Aderis Energy เปิดตัว EOS ระบบปฏิบัติการด้านพลังงาน ซึ่งเป็นส่วนเสริมล่าสุดของ Acuity ที่เป็นแพลตฟอร์มการเฝ้าตรวจสอบและควบคุมที่ล้ำสมัยสำหรับการจัดการด้านพลังงาน โดย EOS (Energy Operating System) เป็นวิธีการใหม่ที่นำมาบูรณาการเข้ากับความแข็งแกร่งของระบบ PPC …