UL Solutions ประกาศโครงการทดสอบภาคสนามสำหรับเคเบิลไฟฟ้าแรงดันปานกลาง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบโครงข่ายกำลังไฟฟ้า

UL Solutions ผู้นำระดับโลกในการประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์ด้านความปลอดภัย ประกาศโครงการทดสอบภาคสนามสำหรับเคเบิลไฟฟ้าแรงดันปานกลาง เพื่อช่วยให้ผู้ผลิตสายไฟฟ้า (wire) และเคเบิลไฟฟ้า (cable) สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดโลก และยกระดับความปลอดภัยของระบบเคเบิล

โปรแกรมการทดสอบภาคสนามสำหรับเคเบิลไฟฟ้าแรงดันปานกลางของ UL Solutions ช่วยให้ผู้ผลิตและเจ้าของเคเบิลสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในเชิงรุก โดยการประเมินสมรรถนะของระบบเคเบิลและระบุข้อบกพร่องในการติดตั้งหรือการเสื่อมอายุใช้งาน

โปรแกรมการทดสอบภาคสนามสำหรับเคเบิลไฟฟ้าแรงดันปานกลาง จะช่วยให้ผู้ผลิตและเจ้าของเคเบิลสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในเชิงรุก โดยการประเมินสมรรถนะของระบบเคเบิลและระบุข้อบกพร่องในการติดตั้งหรือการเสื่อมอายุ โปรแกรมการทดสอบนี้ประกอบด้วย การประเมินสภาพและการทดสอบเพื่อรับรองการใช้งาน เช่น การทดสอบความทนทานและเฝ้าตรวจสอบความทนทาน (withstand and monitored withstand tests) การวินิจฉัยการคายประจุบางส่วน การวัดการสูญเสียไดอิเล็กทริก และการประเมินการกัดกร่อนที่แนวกลางสาย (neutral corrosion)

ความล้มเหลวของระบบเคเบิลไฟฟ้าแรงดันปานกลาง อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้ให้บริการสาธารณูปโภคและธุรกิจที่ให้บริการ ตั้งแต่การสูญเสียรายได้และสูญเสียการผลิตระหว่างการหยุดทำงานโดยไม่ได้วางแผน ไปจนถึงความเสียหายที่เพิ่มขึ้นมาอันเนื่องมาจากเกิดความล้มเหลว โดยมีปัจจัยหลายอย่าง เช่น เคเบิล คอนเนกเตอร์ ข้อต่อ (joint) และปลายสาย (termination) อาจทำให้คุณภาพของระบบเคเบิลลดลง ศักยภาพอายุการใช้งานที่คาดไว้สั้นลง และความน่าเชื่อถือลดลง

“ความสามารถและความเชี่ยวชาญของ UL Solutions ในภาคพลังงานและสาธารณูปโภค สามารถช่วยลูกค้าพัฒนาเคเบิลและอุปกรณ์เสริมเคเบิล โดยมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัย คุณภาพ และสมรรถนะ” “โปรแกรมการทดสอบใหม่สำหรับเคเบิลไฟฟ้าแรงดันปานกลาง จะช่วยให้ลูกค้าสามารถพัฒนานวัตกรรมระบบเคเบิลไฟฟ้า และปรับปรุงโครงข่ายกำลังไฟฟ้าที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันของพวกเรา” กล่าวโดย Paul Ngai รองประธานและผู้จัดการทั่วไปของกลุ่มวัสดุวิศวกรรมของ UL Solutions

โปรแกรมนี้เป็นข้อเสนอล่าสุดของ UL Solutions ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ในระบบเคเบิลไฟฟ้าแรงดันปานกลาง รวมถึงการออกแบบและผลิตเคเบิลและอุปกรณ์เสริมสำหรับเคเบิลไฟฟ้า การวิจัยและพัฒนาวัสดุใหม่ กลไกการเสื่อมอายุและความล้มเหลวของระบบเคเบิลไฟฟ้า และเทคโนโลยีการทดสอบและการวินิจฉัย

ความเชี่ยวชาญด้านพลังงานและสาธารณูปโภคของ UL Solutions มีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการทดสอบ ในขณะเดียวกันยังทำหน้าที่เป็นผู้นำในคณะกรรมการด้านเทคนิคระดับนานาชาติ โดยเฉพาะสำหรับระบบเคเบิลไฟฟ้าแรงดันปานกลาง

ที่มา: UL Solutions

About pawarit

Check Also

เมอร์เซเดส-เบนซ์ เผยคอนเซ็ปต์ “FUTURE FOR ALL” มอบความเหนือระดับผ่านบูธที่ “ลดระดับ” แบบ Universal Design สะท้อนถึงความเท่าเทียมเพื่อทุกคนที่มางาน Motor Expo 2023

โซลูชั่นคาดการณ์ความต้องการสินค้าในซัพพลายเชนสำหรับธุรกิจค้าปลีกและสินคัาอุปโภคบริโภค ตอบรับเทรนด์ครอบครัวเดี่ยว

ในโลกที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ธุรกิจค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภคต่างต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย อาทิเช่น การขาดแคลนวัตถุดิบ ความล่าช้าในการ กระจายสินค้า ต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ความเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล และปัจจัยภายนอกอื่นๆ โดยความท้าทายเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อความต้องการต่อสินค้าของผู้บริโภคอย่างมีนัยยะสำคัญและมีความสำคัญต่อความสำเร็จทางธุรกิจ