UL Solutions ประกาศโครงการทดสอบภาคสนามสำหรับเคเบิลไฟฟ้าแรงดันปานกลาง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบโครงข่ายกำลังไฟฟ้า

UL Solutions ผู้นำระดับโลกในการประยุกต์ทางวิทยาศาสตร์ด้านความปลอดภัย ประกาศโครงการทดสอบภาคสนามสำหรับเคเบิลไฟฟ้าแรงดันปานกลาง เพื่อช่วยให้ผู้ผลิตสายไฟฟ้า (wire) และเคเบิลไฟฟ้า (cable) สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดโลก และยกระดับความปลอดภัยของระบบเคเบิล

โปรแกรมการทดสอบภาคสนามสำหรับเคเบิลไฟฟ้าแรงดันปานกลางของ UL Solutions ช่วยให้ผู้ผลิตและเจ้าของเคเบิลสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในเชิงรุก โดยการประเมินสมรรถนะของระบบเคเบิลและระบุข้อบกพร่องในการติดตั้งหรือการเสื่อมอายุใช้งาน

โปรแกรมการทดสอบภาคสนามสำหรับเคเบิลไฟฟ้าแรงดันปานกลาง จะช่วยให้ผู้ผลิตและเจ้าของเคเบิลสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในเชิงรุก โดยการประเมินสมรรถนะของระบบเคเบิลและระบุข้อบกพร่องในการติดตั้งหรือการเสื่อมอายุ โปรแกรมการทดสอบนี้ประกอบด้วย การประเมินสภาพและการทดสอบเพื่อรับรองการใช้งาน เช่น การทดสอบความทนทานและเฝ้าตรวจสอบความทนทาน (withstand and monitored withstand tests) การวินิจฉัยการคายประจุบางส่วน การวัดการสูญเสียไดอิเล็กทริก และการประเมินการกัดกร่อนที่แนวกลางสาย (neutral corrosion)

ความล้มเหลวของระบบเคเบิลไฟฟ้าแรงดันปานกลาง อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้ให้บริการสาธารณูปโภคและธุรกิจที่ให้บริการ ตั้งแต่การสูญเสียรายได้และสูญเสียการผลิตระหว่างการหยุดทำงานโดยไม่ได้วางแผน ไปจนถึงความเสียหายที่เพิ่มขึ้นมาอันเนื่องมาจากเกิดความล้มเหลว โดยมีปัจจัยหลายอย่าง เช่น เคเบิล คอนเนกเตอร์ ข้อต่อ (joint) และปลายสาย (termination) อาจทำให้คุณภาพของระบบเคเบิลลดลง ศักยภาพอายุการใช้งานที่คาดไว้สั้นลง และความน่าเชื่อถือลดลง

“ความสามารถและความเชี่ยวชาญของ UL Solutions ในภาคพลังงานและสาธารณูปโภค สามารถช่วยลูกค้าพัฒนาเคเบิลและอุปกรณ์เสริมเคเบิล โดยมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัย คุณภาพ และสมรรถนะ” “โปรแกรมการทดสอบใหม่สำหรับเคเบิลไฟฟ้าแรงดันปานกลาง จะช่วยให้ลูกค้าสามารถพัฒนานวัตกรรมระบบเคเบิลไฟฟ้า และปรับปรุงโครงข่ายกำลังไฟฟ้าที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันของพวกเรา” กล่าวโดย Paul Ngai รองประธานและผู้จัดการทั่วไปของกลุ่มวัสดุวิศวกรรมของ UL Solutions

โปรแกรมนี้เป็นข้อเสนอล่าสุดของ UL Solutions ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ในระบบเคเบิลไฟฟ้าแรงดันปานกลาง รวมถึงการออกแบบและผลิตเคเบิลและอุปกรณ์เสริมสำหรับเคเบิลไฟฟ้า การวิจัยและพัฒนาวัสดุใหม่ กลไกการเสื่อมอายุและความล้มเหลวของระบบเคเบิลไฟฟ้า และเทคโนโลยีการทดสอบและการวินิจฉัย

ความเชี่ยวชาญด้านพลังงานและสาธารณูปโภคของ UL Solutions มีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการทดสอบ ในขณะเดียวกันยังทำหน้าที่เป็นผู้นำในคณะกรรมการด้านเทคนิคระดับนานาชาติ โดยเฉพาะสำหรับระบบเคเบิลไฟฟ้าแรงดันปานกลาง

ที่มา: UL Solutions

About pawarit

Check Also

‘ดูนิ ไทยแลนด์’ ทุ่มพันล้านปักหมุดไทยฐานผลิตเอเชียลุยตลาด HoReCa สร้างสรรค์โซลูชั่นเพื่อมื้ออาหารของทุกคน

‘ดูนิ ไทยแลนด์’ แบรนด์กระดาษเช็ดปาก สัญชาติสวีเดน ทุ่ม 1,000 ล้าน ปักหมุด ฐานการผลิตในไทย สร้างสรรค์โซลูชั่นเพื่อมื้ออาหาร ดัน 3 คอนเซ็ปต์ “Go-Joy-Wow” สร้างแบรนด์พรีเมี่ยมที่ทุกโต๊ะอาหารต้องมี …

SCG ก่อสร้างศูนย์การแพทย์จากการพิมพ์ 3 มิติแห่งแรกของประเทศไทย

เอสซีจี (เครือซิเมนต์ไทย) ได้ก่อสร้างศูนย์การแพทย์จากการพิมพ์ 3 มิติแห่งแรกของประเทศไทย โดยใช้เครื่องพิมพ์ BOD2 ของ COBOD ด้วยการออกแบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ความเร็วในการก่อสร้างที่ดีขึ้น และความคุ้มค่า ศูนย์การแพทย์จากการพิมพ์ 3 มิติแห่งนี้ได้กำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับสถาปัตยกรรมด้านการดูแลสุขภาพแห่งอนาคต