Touch Alignment เทคโนโลยีใหม่ที่เพิ่มความสามารถให้กับแพลตฟอร์มสั่งงาน Manifest เป็นทางเลือกที่สะดวกกว่า QR Code

Taqtile, Inc. ผู้นำการพัฒนาวิธีสั่งงานที่อยู่บนพื้นฐานของ AR (augmented reality) (ความเป็นจริงเสริม) นำเสนอรูปแบบใหม่ในการเข้าใช้งาน AR ให้เป็นทางเลือกหนึ่งที่ต่างไปจากการใช้คิวอาร์โค้ด โดยใช้วิธีกำหนดจุดอ้างอิงบนวัตถุทางกายภาพ เพื่อให้เข้าถึงคำสั่งการทำงานได้ง่ายและรวดเร็ว และสามารถใช้ได้ตลอดเวลา

Touch Alignment จาก Taqtile ช่วยให้พนักงานที่ไม่มีโต๊ะทำงาน สามารถรับการถ่ายทอดคำสั่งการปฏิบัติงานในแบบ AR จากซอฟต์แวร์ Manifest ช่วยให้พนักงานตรงไปยังพื้นที่ที่กำหนดเพื่อปฏิบัติการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบ หรือทำตามขั้นตอนอื่นๆ ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

วิธีการที่อยู่บนพื้นฐานของ AR นี้ อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร เรียกว่า Touch Alignment จะช่วยให้พนักงานที่ไม่มีโต๊ะทำงาน สามารถรับการถ่ายทอดคำสั่งการปฏิบัติงานจากซอฟต์แวร์ Manifest® ไปยังอุปกรณ์จริงทางกายภาพ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรงไปที่อุปกรณ์ในพื้นที่ที่กำหนด เพื่อปฏิบัติการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบ หรือปฏิบัติตามขั้นตอนอื่นๆ ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

Touch Alignment ของ Taqtile สามารถทดแทนการใช้แท็กคิวอาร์โค้ดจริงทางกายภาพที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในที่ทำงานต่างๆ แต่ก็มีหลายกรณีที่พบว่า คิวอาร์โค้ดนั้นไม่สะดวกต่อการจัดทำและยังลำบากต่อการใช้ในพื้นที่จริง รวมทั้งอาจมีข้อพิจารณาเฉพาะด้านความปลอดภัยสำหรับลูกค้าบางราย Taqtile จึงคิดค้นเทคโนโลยี Touch Alignment เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ อีกทั้งยังขจัดความกังวลเกี่ยวกับการใช้งาน อันเนื่องมากจากแท็กคิวอาร์โค้ดเกิดความเสียหาย สกปรก หรือยากต่อการสังเกตและค้นหา

ด้วยความสามารถของ Touch Alignment จึงทำให้ผู้ใช้ซอฟต์แวร์ Manifest สามารถเลือกกำหนดจุดต่างๆ บนตัวอุปกรณ์มาใช้เป็นจุดอ้างอิงเพื่อการเข้าถึงสินทรัพย์เสมือน ด้วยการจัดเรียงลำดับจุดอ้างอิงทั้ง 3 จุด ตามที่ผู้ใช้งานกำหนดขึ้นเอง โดยจะใช้เพื่อบ่งชี้เฉพาะชิ้นส่วนของอุปกรณ์นั้น หรือจัดกลุ่มอุปกรณ์ที่มีลักษณะเดียวกันให้อยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน เช่น รุ่นของยานพาหนะ ซึ่งวิธีการดังกล่าวสามารถใช้ทดแทนคิวอาร์โค้ดจริงทางกายภาพ ช่วยให้พนักงานที่ไม่มีโต๊ะทำงาน เพียงแค่ให้เขาเดินไปที่อุปกรณ์ และ “แตะสัมผัส” จุดเสมือนทั้งสามจุดตามลำดับใน Manifest ด้วยวิธีการง่ายๆ นี้ จะทำให้ Manifest ถ่ายทอดคำสั่งให้ใช้ AR ได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ถูกเสริมขึ้นมา ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

John Tomizuka, CTO ของ Taqtile กล่าวว่า — “เรายังคงสนับสนุนการใช้คิวอาร์โค้ดต่อไปสำหรับบริษัทที่ต้องการใช้ แต่ขณะเดียวกัน เรายังมอบวิธีที่ดียิ่งขึ้นในการถ่ายทอดเนื้อหา AR ได้ตรงตามตำแหน่งพื้นที่ ซึ่งทำได้ง่ายกว่า และยังช่วยเปิดทางเพื่อเข้าสู่คำสั่งการปฏิบัติงานผ่าน Manifest ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น” “การเสนอวิธีการบนพื้นฐาน AR ที่มีอยู่ใน Manifest เป็นวิวัฒนาการตามธรรมชาติในการเพิ่มความสามารถการใช้งานแพลตฟอร์ม Manifest เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าจำนวนมากที่มีทั้งในด้านป้องกันประเทศ และอุตสาหกรรมต่างๆ”

ความสามารถในการจับภาพข้อความ

Taqtile ยังทำให้ง่ายต่อการเข้าถึงสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งที่เป็นชิ้นส่วนรายชิ้น หรือเป็นหมวดหมู่อุปกรณ์ต่างๆ โดย Manifest สามารถจับภาพตัวอักษรที่กำหนดให้เป็น ID ของสินทรัพย์ต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว เช่น หมายเลขชุด หรือเป็นรหัสที่ระบุไว้เพียงหยาบๆ แล้วแปลงให้เป็นอักษรแบบดิจิทัล โดยอาศัยกล้องที่ติดตั้งอยู่ภายในตัวของจอแสดงผลแบบสวมศีรษะ ซึ่ง ID เหล่านั้นจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงคำสั่งการทำงานเฉพาะอุปกรณ์นั้นได้จาก Manifest เช่น เพิ่มความชัดของวิดีโอ จับภาพนิ่งจากวิดีโอและรูปภาพอื่นๆ แสดงไดอะแกรมแบบละเอียด สร้างข้อความโดยถอดความแบบอัตโนมัติ สร้างคำแนะนำตามคำบอก ทำคู่มือให้เป็นแบบดิจิทัล และอื่นๆ

ด้วยความสามารถที่เพิ่มขึ้นนี้ ทำให้ Manifest สามารถสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานที่ไม่มีโต๊ะทำงาน และบุคลากรทางทหาร ให้ปฏิบัติงานจนสำเร็จตามขั้นตอนที่ซับซ้อนได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ แพลตฟอร์ม Manifest ยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่มีโต๊ะทำงาน สามารถเข้าถึงคำสั่งที่มีความสำคัญด้วยรูปแบบที่ใช้งานได้ง่าย เช่น วิดีโอแบบแสดงทีละขั้นตอน แอนิเมชันของแบบจำลอง 3 มิติ ภาพโฮโลแกรมแบบละเอียด และคู่มือในแบบดิจิทัล

นอกจากนี้ สำหรับการทำงานที่มีความซับซ้อน ด้วยความก้าวหน้าของ Manifest จึงช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถรับการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญจากระยะไกลได้ในเวลาจริง โดยผู้เชี่ยวชาญสามารถดูภาพจากวิดีโอในแบบ “see-what-I-see” และให้คำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงานนั้น ด้วยการถ่ายทอดเนื้อหาได้ตรงตามพื้นที่ปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อม AR

ที่มา: Taqtile, Inc.

About pawarit

Check Also

ABI Research คาดการณ์ระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) สำหรับการผลิต จะถูกขับเคลื่อนด้วยพลัง AI มากขึ้น

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะเข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงของซอฟต์แวร์ระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) โดยช่วยให้ผู้ผลิตปิดวงจรการจัดการคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยขับเคลื่อนความคิดริเริ่มด้านคุณภาพตลอดวงจรการผลิตตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการควบคุม

Teledyne เข้าซื้อกิจการ Adimec ผู้พัฒนากล้องทางอุตสาหกรรมและทางวิทยาศาสตร์ระดับ high-performance

Teledyne Technologies ได้ทำข้อตกลงเพื่อซื้อกิจการ Adimec Holding และบริษัทในเครือ