ประโยชน์สูงสุด 4 ประการของโปรแกรมการรีไซเคิลแบบวงปิดและการสิ้นอายุการใช้งานที่กำหนดได้เองสำหรับผู้ผลิตรถยนต์

ในขณะที่อุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกต่างพยายามดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนด้วยความทะเยอทะยาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการปล่อยคาร์บอน ซึ่งพวกเขายังคงมุ่งความสนใจไปที่การใช้วัสดุแบบรีไซเคิลได้อย่างไม่สิ้นสุดแห่งโลก นั่นก็คือ อะลูมิเนียม ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว อะลูมิเนียมสามารถนำมารีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างไม่รู้จบโดยไม่สูญเสียคุณสมบัติของวัสดุ ปรากฏการณ์นี้เป็นรากฐานของเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ถูกหล่อเลี้ยงด้วยการรีไซเคิลแบบวงปิด (closed-loop) และการสิ้นอายุการใช้งาน (end-of-life)

ประโยชน์สูงสุด 4 ประการของการจัดทำโปรแกรมการรีไซเคิลแบบวงปิดและการสิ้นอายุการใช้งานที่กำหนดได้เองสำหรับผู้ผลิตรถยนต์

เพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมยานยนต์ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน และสามารถบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน ตลอดจนลดของเสียและรักษาทรัพยากรธรรมชาติเอาไว้ Novelis ซึ่งเป็นบริษัทรีไซเคิลอะลูมิเนียมรายใหญ่ระดับโลก ได้ทำงานร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์เพื่อสร้างและนำโปรแกรมเศรษฐกิจหมุนเวียนที่สามารถกำหนดได้เองไปใช้

โปรแกรมเหล่านี้ รวมถึงวิธีการรีไซเคิลแบบวงปิดที่นำมาใช้จัดการกับโครงสร้างพื้นฐานเฉพาะและพลวัตรทางธุรกิจของผู้ผลิตรถยนต์แต่ละราย โดย Novelis ทุ่มเทให้กับการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนของยานยนต์แห่งอนาคต และเข้าใจดีว่า ความร่วมมือกันอย่างแท้จริงและมีความโปร่งใสต่อคู่ค้าที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์ คือ กุญแจสำคัญในการบรรลุเป้าหมายนี้

Jamie Zinser รองประธาน Global Automotive ของ Novelis สรุปประโยชน์ 4 อันดับแรกของโปรแกรมการรีไซเคิลแบบวงปิดที่สามารถกำหนดได้เองสำหรับผู้ผลิตรถยนต์แต่ละราย ดังนี้

1. การรักษาคุณค่าของอะลูมิเนียมอัลลอยด์

อะลูมิเนียมที่ได้จากการรีไซเคิล คือ สิ่งจำเป็นสำหรับอนาคตของสิ่งเคลื่อนที่ได้ (mobility) อย่างยั่งยืน โปรแกรมการรีไซเคิลแบบวงปิดและการสิ้นอายุการใช้งานที่กำหนดได้เอง เป็นกุญแจสำคัญในการแยกวัสดุเจือออกจากกัน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาข้อกำหนดด้านสมรรถนะของวัสดุเจือสำหรับยานยนต์

เพื่อให้สามารถดำเนินการในลักษณะนี้ได้ เทคโนโลยีการแยกเศษและคัดประเภทอะลูมิเนียมจึงมีความสำคัญต่อโครงการรีไซเคิลที่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากเศษอะลูมิเนียมสามารถเก็บรวบรวมและเปลี่ยนเป็นชิ้นส่วนยานยนต์ชิ้นใหม่ได้ กระบวนการเหล่านี้สามารถแยกวัสดุเจือต่างๆ ออกจากกันโดยการทำให้วัสดุเจือแต่ละชนิดมีความบริสุทธิ์

การแยกวัสดุเจือเหล่านี้ออกจากกัน ทำให้มั่นใจได้ว่า สามารถนำวัสดุเจือชนิดเดียวกันกลับไปสู่การใช้งานดั้งเดิม เป็นการรักษามูลค่าของวัสดุนั้นเอาไว้ และลดความต้องการอินพุตที่เป็นโลหะขั้นต้นลง ทำให้สามารถเปลี่ยนเศษวัสดุที่มีคุณภาพสูงไปเป็นขดลวดใหม่ได้ แม้ว่าการแยกเศษอะลูมิเนียมเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน แต่ Novelis ยังคงลงทุนในเทคโนโลยีการแยกและคัดประเภทเพื่อปรับปรุงกระบวนการสำหรับผู้ผลิตรถยนต์ การใช้อะลูมิเนียมที่ได้จากการรีไซเคิลจึงช่วยลดความต้องการวัตถุดิบ

2. ลดการปล่อย CO₂

อะลูมิเนียมที่ได้จากการรีไซเคิลใช้พลังงานน้อยกว่าการผลิตอะลูมิเนียมขั้นต้นประมาณ 95% ส่งผลให้การปล่อยคาร์บอนลดลงได้ 95% การเพิ่มการใช้อะลูมิเนียมจากการรีไซเคิลช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนได้อย่างแท้จริง ด้วยข้อตกลงแบบวงปิดที่ทำกับลูกค้าไว้ ทำให้ Novelis สามารถรีไซเคิลเศษซากจากการผลิตไปเป็นวัสดุแผ่นสำหรับยานยนต์ใหม่ และลูกค้าของบริษัทได้รับการเพิ่มโปรไฟล์ด้านความยั่งยืนจากยานพาหนะของพวกเขา

3. การสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคง

การใช้วัสดุจากการรีไซเคิลในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปทานของผู้ผลิตรถยนต์ และทำให้ตารางการผลิตมีความเสี่ยงน้อยลงต่อการหยุดชะงักที่เกิดจากปัจจัยภายนอก

ในกระบวนการปั๊มขึ้นรูปโดยเฉลี่ยแล้วจะมีรอบเวียนกลับมาของขดลวดอะลูมิเนียมไปเป็นเศษวัสดุที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลให้เป็นผลิตภัณฑ์เดิมได้อยู่ที่ 30%-40% จึงเป็นการใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติเฉพาะของอะลูมิเนียมในการรีไซเคิลได้อย่างไม่จำกัดโดยไม่สูญเสียคุณสมบัติของวัสดุ

4. การเพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

เนื่องจากอะลูมิเนียมสามารถนำไปรีไซเคิลได้อย่างไม่จำกัด ผู้ผลิตรถยนต์จึงสามารถใช้ประโยชน์จากโปรแกรมการรีไซเคิลแบบวงจรปิดเพื่อนำอะลูมิเนียมกลับมาใช้ใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าโดยไม่ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติของมัน ด้วยวิธีดังกล่าวจึงช่วยลดต้นทุนยานยนต์โดยรวม และช่วยเพิ่มประโยชน์สูงสุดด้านความยั่งยืนของอะลูมิเนียม อีกทั้งด้วยคุณสมบัติที่มีน้ำหนักเบาของอะลูมิเนียม จึงช่วยให้ EV มีประสิทธิภาพและได้ระยะการเดินทางไกลขึ้นจากการชาร์จแบตเตอรี่เพียงครั้งเดียว

ในฐานะผู้นำด้านการรีไซเคิลยานยนต์แบบวงปิด Novelis กำลังทำงานร่วมกับ OEM ทั่วโลกอย่างกว้างขวาง อย่างเช่น ในอเมริกาเหนือ ได้ร่วมกับลูกค้าเพื่อพัฒนาระบบวงจรปิดที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมยานยนต์ ด้วยความร่วมมือนี้ Novelis ได้รีไซเคิลเศษอะลูมิเนียมจำนวนมากที่เกิดจากกระบวนการปั๊มขึ้นรูปรถยนต์เพื่อผลิตตัวถังรถยนต์ใหม่ 37,000 ชิ้นในแต่ละเดือน นอกจากนี้ Novelis ยังทำงานร่วมกับคู่ค้าในยุโรปเพื่อสร้างระบบการรีไซเคิลแบบวงปิดในระดับภูมิภาคเป็นครั้งแรก โดยมีการให้บริการจัดส่งวัสดุทั่วยุโรปด้วยระบบรถไฟแบบไป-กลับโดยเฉพาะ

ด้วยเป้าหมายร่วมกันเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน อุตสาหกรรมการรีไซเคิลยานยนต์และอะลูมิเนียมสามารถทำงานร่วมกันได้ด้วยการพัฒนาวิธีการที่ทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นจริงได้ในวันนี้

ที่มา: Novelis Inc.

About pawarit

Check Also

แดสสอลท์ ซิสเต็มส์ ร่วมมือกับ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย เติมเต็มช่องว่างทักษะในห่วงโซ่อุปทานและอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย

แดสสอลท์ ซิสเต็มส์ (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA) ร่วมมือกับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) ภาคธุรกิจ ภาควิชาการและภาครัฐบาล ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางยานยนต์ระดับภูมิภาคที่แข็งแกร่ง

BENEO เผยตลาดผลิตภัณฑ์พรีไบโอติกส์ในไทยมีแนวโน้มที่ดีมากจากผลสำรวจจากผู้บริโภคครั้งล่าสุด

กรุงเทพมหานคร – 20  กันยายน 2566  จากการที่ผู้บริโภคหันมาใส่ใจด้านสุขภาพด้วยสัดส่วนที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพทางเดินอาหารที่่มีต่อความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวม ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของพรีไบโอติกส์จึงมีโอกาสในการเติบโตสูงมากในประเทศไทย ข้อมูลดังกล่าวมาจากผลการสำรวจผู้บริโภคทั่วโลกครั้งล่าสุดโดย One Inch Whale ที่จัดทำในนามของ BENEO ผู้ผลิตชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์ส่วนผสมอาหารฟังก์ชั่นที่มีประโยชน์จากพืช …