TMA ชวนองค์กรทำ Digital Transformation Benchmar วิเคราะห์ผลโดย BCG รับสมัครถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้

กรุงเทพฯ : 11 กรกฎาคม 2566 – ในโลกที่เทคโนโลยีดิจิทัลกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการและสร้างธุรกิจให้เติบโต องค์กรที่มีความพร้อมคือผู้ที่จะฝ่าด่านการแข่งขันได้และมีโอกาสการสร้างรายได้แบบก้าวกระโดด   เพื่อสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลในประเทศไทย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ขอเชิญชวนองค์กรในทุกภาคส่วน ร่วมประเมินความพร้อมเกี่ยวกับ Digital Transformation (การเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล) ด้วยเครื่องมือลิขสิทธิ์ Digital Acceleration Index (DAI) ของ Boston Consulting Group (BCG) องค์กรที่ปรึกษาทางธุรกิจระดับโลก

ด้วยเครื่องมือ DAI นี้ องค์กรจะสามารถวัดและประเมินศักยภาพการใช้ดิจิทัลในการบริหารจัดการ ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนและสามารถเปรียบเทียบศักยภาพของตนเองกับองค์กรอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน  นอกจากนั้น ข้อมูลที่องค์กรได้จาก DAI ยังเป็นตัวช่วยให้องค์กรสามารถกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัล และสร้างความร่วมมือภายในองค์กร รวมทั้งช่วยให้การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนในดิจิทัลเป็นไปอย่างเหมาะสมอีกด้วย

การทำประเมินด้วย DAI เหมาะสำหรับองค์กรในทุกระยะบนเส้นทาง digital transformation องค์กรที่ได้ทำการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอยู่แล้วจะได้ทบทวนว่าทำครบทุกด้านหรือไม่ หรือยังมีส่วนใดที่ควรทำเพิ่มเติมอีก และสำหรับองค์กรที่เพิ่งจะเริ่มต้นปรับตัว ก็สามารถเข้าร่วมได้ เพราะจะได้เห็นแนวทางและเช็คลิสต์ในระดับมาตรฐานโลก    

สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ข้อมูลที่รวบรวมจาก DAI นี้จะถูกนำมาวิเคราะห์และเรียบเรียงเป็น white paper ของประเทศไทย ที่ศึกษาความพร้อมขององค์กรธุรกิจและองค์กรในภาคส่วนอื่น ๆ ในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะเราจะได้มองเห็นถึงสถานะ ปัญหา รวมทั้งแนวโน้ม เพื่อจะได้วางแผนการพัฒนาภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป

กลุ่มธุรกิจที่ทำการประเมิน ครอบคลุม

ผลการประเมินของแต่ละองค์กรจะเป็นความลับเฉพาะตัว โดยข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนจะถูกนำมาประมวลเป็นข้อมูลกลุ่มธุรกิจและข้อมูลระดับประเทศต่อไป  โดยแบบประเมินมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

💎องค์กรที่เข้าร่วมจะได้รับ💎

✔️รายงานสรุปศักยภาพทางดิจิทัลรายองค์กร โดย BCG แสดงผลการดำเนินการด้านดิจิทัลขององค์กรและบทวิเคราะห์เปรียบเทียบกับภาพรวมในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยองค์กรจะได้รับรายงานในเดือนธันวาคม 2566

✔️ได้รับสิทธิ์เป็นองค์กรที่ได้รับการเข้าประเมินชิงรางวัล Thailand Digital Excellence Awards 2023 ซึ่งเป็นงานที่ TMA และ BCG ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการนำระบบดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยงานประกาศผลรางวัลจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2566

โอกาสดี ๆ ที่ไม่ควรพลาด   เปิดรับสมัครวันนี้ – 31 กรกฎาคมนี้  

องค์กรทุกภาคส่วนสามารถสมัครได้ พิเศษสำหรับองค์กรสมาชิก TMA ไม่มีค่าใช้จ่าย

ต้องการอ่านรายละเอียด (ภาษาอังกฤษ) โปรด Click  

ต้องการลงทะเบียนร่วมโครงการ https://tmadigitalexcellenceawards.com/page/register  

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02 319 7677 ต่อ 248 

About pawarit

Check Also

วิธีต่อกรกับภาวะเงินเฟ้อด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีของบริษัทผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

บทความโดย เทอร์รี สมา, รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไป ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น, บริษัทอินฟอร์

TDCX เผยผลสำรวจ เอสเอ็มอีไทยเลือกใช้ผู้ใหบริการเทคโนโลยีภายนอกองค์กร

●  80 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยวางแผนสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือบริการของตน โดยใช้ประโยชน์จากเครื่องมือดิจิทัล เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล ในอีก 2 ปีข้างหน้า ● กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในอาเซียน เห็นคุณค่าในการทำงานร่วมกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีภายนอกเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจ