ประเทศไทยมองเห็นความต้องการผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก

ประเทศไทยกำลังมองเห็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกสำหรับผลิตภัณฑ์ฮาลาล ทำให้รัฐบาลต้องเพิ่มการสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมฮาลาลต่อไป

Image Credit : pattayamail

เมื่อเร็วๆ นี้ รัฐบาลเน้นย้ำจุดยืนของประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตและส่งออกอาหารฮาลาลรายใหญ่ของโลก สินค้าฮาลาลคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของการส่งออกอาหารไทย โดยมีตลาดสำคัญ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรูไน ในปีงบประมาณ 2565 การส่งออกอาหารฮาลาลคิดเป็นมูลค่าเกือบ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยรัฐบาลตั้งเป้าที่จะเพิ่มมูลค่านี้ 3% ในปีปัจจุบัน

อุตสาหกรรมฮาลาลของไทยครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ขยายขอบเขตนอกเหนือจากอาหาร เช่น เครื่องสำอาง แฟชั่น เวชภัณฑ์ และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับฮาลาลกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยได้แรงหนุนจากความนิยมที่เพิ่มขึ้นของการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมในหมู่ผู้บริโภคชาวมุสลิม ในปี 2566 ประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางกว่า 300,000 คน โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 220 ดอลลาร์สหรัฐฯ

เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมธุรกิจฮาลาล รัฐบาลไทยมุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ เช่น การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว จากชื่อเสียงที่ดีของผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยในด้านคุณภาพ รัฐบาลกล่าวว่ามั่นใจในศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ในระดับโลก

ที่มา : pattayamail

About pawarit

Check Also

SCG ก่อสร้างศูนย์การแพทย์จากการพิมพ์ 3 มิติแห่งแรกของประเทศไทย

เอสซีจี (เครือซิเมนต์ไทย) ได้ก่อสร้างศูนย์การแพทย์จากการพิมพ์ 3 มิติแห่งแรกของประเทศไทย โดยใช้เครื่องพิมพ์ BOD2 ของ COBOD ด้วยการออกแบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ความเร็วในการก่อสร้างที่ดีขึ้น และความคุ้มค่า ศูนย์การแพทย์จากการพิมพ์ 3 มิติแห่งนี้ได้กำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับสถาปัตยกรรมด้านการดูแลสุขภาพแห่งอนาคต

Western Digital, EGAT และ INNOPOWER ร่วมมือกันผลักดันการใช้พลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย

Western Digital, EGAT และ INNOPOWER ประกาศความร่วมมือเพื่อผลักดันการใช้พลังงานสีเขียวในประเทศไทย นี่เป็นโครงการนำร่องโครงการแรกที่เปิดตัวภายใต้โครงการ Utility Green Tariff ของประเทศ โดยเป็นหนึ่งในโครงการ Sandbox ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) …