ประเทศไทยมองเห็นความต้องการผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก

ประเทศไทยกำลังมองเห็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกสำหรับผลิตภัณฑ์ฮาลาล ทำให้รัฐบาลต้องเพิ่มการสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมฮาลาลต่อไป

Image Credit : pattayamail

เมื่อเร็วๆ นี้ รัฐบาลเน้นย้ำจุดยืนของประเทศไทยในฐานะผู้ผลิตและส่งออกอาหารฮาลาลรายใหญ่ของโลก สินค้าฮาลาลคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของการส่งออกอาหารไทย โดยมีตลาดสำคัญ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรูไน ในปีงบประมาณ 2565 การส่งออกอาหารฮาลาลคิดเป็นมูลค่าเกือบ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยรัฐบาลตั้งเป้าที่จะเพิ่มมูลค่านี้ 3% ในปีปัจจุบัน

อุตสาหกรรมฮาลาลของไทยครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย ขยายขอบเขตนอกเหนือจากอาหาร เช่น เครื่องสำอาง แฟชั่น เวชภัณฑ์ และการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับฮาลาลกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยได้แรงหนุนจากความนิยมที่เพิ่มขึ้นของการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมในหมู่ผู้บริโภคชาวมุสลิม ในปี 2566 ประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางกว่า 300,000 คน โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวันมากกว่า 220 ดอลลาร์สหรัฐฯ

เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมธุรกิจฮาลาล รัฐบาลไทยมุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ เช่น การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว จากชื่อเสียงที่ดีของผลิตภัณฑ์ฮาลาลไทยในด้านคุณภาพ รัฐบาลกล่าวว่ามั่นใจในศักยภาพการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้ในระดับโลก

ที่มา : pattayamail

About pawarit

Check Also

เมอร์เซเดส-เบนซ์ เผยคอนเซ็ปต์ “FUTURE FOR ALL” มอบความเหนือระดับผ่านบูธที่ “ลดระดับ” แบบ Universal Design สะท้อนถึงความเท่าเทียมเพื่อทุกคนที่มางาน Motor Expo 2023

โซลูชั่นคาดการณ์ความต้องการสินค้าในซัพพลายเชนสำหรับธุรกิจค้าปลีกและสินคัาอุปโภคบริโภค ตอบรับเทรนด์ครอบครัวเดี่ยว

ในโลกที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว ธุรกิจค้าปลีกและสินค้าอุปโภคบริโภคต่างต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย อาทิเช่น การขาดแคลนวัตถุดิบ ความล่าช้าในการ กระจายสินค้า ต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ความเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล และปัจจัยภายนอกอื่นๆ โดยความท้าทายเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อความต้องการต่อสินค้าของผู้บริโภคอย่างมีนัยยะสำคัญและมีความสำคัญต่อความสำเร็จทางธุรกิจ