About ทีมข่าว FactoryTalkThai

ทีมงานข่าว FactoryTalkThai นำเสนอข่าวสารเทคโนโลยีสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม, เทคโนโลยี IT สำหรับโรงงาน และเทรนด์ที่น่าติดตามของภาคอุตสาหกรรม

Check Also

องค์กรพันธมิตรตอกย้ำความสำเร็จ “Decarbonize Thailand Startup Sandbox” พื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ ช่วยเร่งความเร็วอุตสาหกรรมไทย บรรลุเป้าหมาย Net Zero พร้อมสนับสนุนต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด

การขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญที่จะเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2065 ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ต้องมีการรวมพลังจากทุกภาคส่วน โดยทรู ดิจิทัล พาร์ค สถานที่บ่มเพาะสตาร์ทอัพ ได้ร่วมกับบริษัท นิวเอนเนอร์จี้ เน็กซัส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดโครงการ “Decarbonize Thailand Startup Sandbox” หรือ DTS พื้นที่โอกาสสำคัญสำหรับองค์กรชั้นนำและสตาร์ทอัพในการทดสอบนวัตกรรม เพื่อเร่งความเร็วให้อุตสาหกรรมของไทยบรรลุเป้าหมายในการลดคาร์บอน พร้อมสร้างอุตสาหกรรมใหม่จากคาร์บอนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย (Thailand’s Zero Carbon Economy) รองรับความยั่งยืนในระยะยาว

AIS พลิกโฉมระบบนิเวศการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ด้วย Blockchain บนแพลตฟอร์ม E-Waste+ รายแรกของ SEA หนุนการมีส่วนร่วมบริหารและลดการปล่อยคาร์บอนอย่างเป็นระบบ ผนึกองค์การก๊าซเรือนกระจกฯ และอีก 6 องค์กร ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ความสำเร็จขององค์กรไม่ได้ถูกวัดที่ผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงการสร้างคุณค่าทั้งในมิติของระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทำให้ AIS ยึดหลักการดำเนินธุรกิจโดยมุ่งใช้ศักยภาพในฐานะผู้ให้บริการดิจิทัลมาสร้างผลเชิงบวก โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมที่ AIS มุ่งพัฒนา Ecosystem ในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่การสร้างองค์ความรู้ให้ตระหนักถึงปัญหา สร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน สร้างกระบวนการจัดเก็บและรีไซเคิลแบบ Zero Landfill ตามมาตรฐานสากล ภายใต้ภารกิจ “คนไทยไร้ E-Waste”