Techsauce ผนึก 9 องค์กรรัฐ – เอกชน ประกาศขับเคลื่อนประเทศไทยเป็น Digital Gateway แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในงาน Techsauce Global Summit 2023

คำบรรยายภาพ: (จากซ้ายไปขวา) คุณอภิเษก เทวินทรภักติ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)), คุณปิยพร รัตน์ประสาทพร (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือข่ายสาขาและบริการดิจิทัล ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)), ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี (รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย), นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)), คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เทคซอส มีเดีย จํากัด), คุณจรีพร จารุกรสกุล (ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)), ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ (ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล), อภิรัตน์ หวานชะเอม (Chief Digital Officer เอสซีจี – บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)), ดร.ธาริต นิมมานวุฒิพงษ์ ผู้จัดการทั่วไป (บริษัท ทรู ดิจิทัล พาร์ค จำกัด) และผศ.ดร. ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย

บริษัท เทคซอส มีเดีย จํากัด (Techsauce) แพลตฟอร์มเทคโนโลยีทางธุรกิจชั้นแนวหน้า นำทัพเครือข่ายพันธมิตรผู้ขับเคลื่อน Technology Ecosystem ร่วมเนรมิต “Techsauce Global Summit 2023” ให้กลายเป็นงานประชุมด้านเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียอีกครั้ง ซึ่งในปีนี้จัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ (QSNCC) เพื่อรองรับผู้เข้าร่วมงานจากหลากหลายวงการกว่า 15,000 คน จาก 50 ประเทศทั่วโลก โดยได้รับเกียรติจากเหล่า Speakers และผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศกว่า 300 ชีวิต ตบเท้าเข้าร่วมแบ่งปันวิสัยทัศน์ องค์ความรู้ และประสบการณ์ กว่า 130 หัวข้อ บนเวทีหลักและเวทีสัมมนาอีกกว่า 10 เวที นอกจากนี้ ภายในงานฯ ยังมีการจัดเวิร์คช็อปอีกกว่า 30 กิจกรรม เพื่อเจาะลึกมุมมองเกี่ยวกับเทรนด์ทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะ

นอกจากงาน Techsauce Global Summit 2023 จะมีบทบาทในการเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อน Technology Ecosystem ของไทยให้เติบโต ยังถือเป็นก้าวแรกในการผลักดันประเทศไทยให้กลายเป็น “Digital Gateway แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในงาน Techsauce ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างบริษัท เทคซอส มีเดีย จํากัด และพันธมิตรองค์กรชั้นนำในประเทศไทย ได้แก่ บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย, ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), เอสซีจี – บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน), สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย, บริษัท ทรู ดิจิทัล พาร์ค จำกัด, บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) พร้อมเปิดตัวกองทุน VentureBridge ต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรก นับเป็นการเปิดประตูสู่โอกาสการลงทุนแก่เครือข่ายองค์กรชั้นนำของไทย ให้ได้เข้าถึงบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำได้อย่างครบวงจรทั่วโลก

คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด

คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่เกิดขึ้นภายในงาน Techsauce Global Summit 2023 ร่วมกับองค์กรชั้นนำที่มีแนวคิดเดียวกันกับเรานับเป็นส่วนหนึ่งของแผนการดำเนินงานระยะแรก เพื่อสร้างการเติบโตของเครือข่ายการส่งออกนวัตกรรมไทยและอาเซียนเข้าสู่ตลาดโลก และสนับสนุนให้ภูมิภาคนี้กลายเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมใหม่ๆ สอดรับวิสัยทัศน์ภายใน 3-5 ปีข้างหน้า ของ Techsauce ในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Digital Gateway ในระดับภูมิภาคเอชียตะวันออกเฉียงใต้”

Techsauce Global Summit 2023 พื้นที่เชื่อมต่อโอกาสทางธุรกิจ และหมุดหมายสำคัญสู่ “ดิจิทัลเกตเวย์”

ความพิเศษของ Techsauce Global Summit 2023 ในปีนี้ คือ Techsauce ได้รวบรวมผู้ทรงคุณวุฒิในภาคธุรกิจและเทคโนโลยีมาเป็นผู้บรรยายบนเวที โดยชูไฮไลท์เซสชั่นในประเด็นต่างๆ ทั้งด้าน digital transformation, & Startup Ecosystem, Sustainability, WEB3, HealthTech, Finance/Investment และ VC Perspective รวมไปถึงเวที ClimateTech ซึ่งเปิดให้ผู้เข้าร่วมได้พูดคุยเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อช่วยจัดการกับผลกระทบของวิกฤตภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม และภาวะโลกร้อน และเวที Corporate Innovation ซึ่งเน้นไปที่นวัตกรรมการพัฒนาและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน นอกจากนี้ ภายในงานเปิดพื้นที่ผ่านนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อการสร้างโอกาสทางธุรกิจอีกมากมาย ทั้งเซสชั่นเวิร์คช็อปAI/DATA และ Enterprenuership ที่ครอบคลุมงานทั้ง 2 วัน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุนใหม่ๆ ที่ช่วยดึงเม็ดเงินจากต่างประเทศให้เข้ามาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ

คำบรรยายภาพขวา: (จากซ้ายไปขวา) คุณนพดล ชุมพลกูลวงศ์ Angel Investor, คุณอรศศิพัชร์ ศิริวรรณพร กรรมการผู้จัดการ (บริษัท อีซีจี เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด) และคุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง (บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด)

นอกจากนี้ Techsauce ยังได้ตอกย้ำการเป็น Tech Ecosystem Builder อีกครั้ง ผ่านการเปิดตัวกองทุน “VentureBridge” กองทุนเพื่อการสนับสนุนองค์กรชั้นนำของไทย ทั้งในการจัดตั้ง ดำเนินการ และบริหารการลงทุนในสตาร์ทอัพทั่วโลก เพื่อสร้างผลตอบแทนด้านการเงินและด้านกลยุทธ์ต่อองค์กรต่างๆ โดยกองทุนดังกล่าว คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด ได้รับความร่วมมือจากคุณพัทธ์ชลิต กลิ่นหอม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีซีจี เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจการลงทุนและสตาร์ทอัพ พร้อมด้วย คุณอรศศิพัชร์ ศิริวรรณพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีซีจี เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด และ คุณนพดล ชุมพลกูลวงศ์ Angel Investor ซึ่งจะมาร่วมพัฒนาให้ VentureBridge สามารถสนับสนุนองค์กรต่างๆ ให้เข้าถึงการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้อย่างครบวงจรทั่วโลก

“VentureBridge นับเป็นโอกาสครั้งใหม่สำหรับองค์กรชั้นนำ และผู้อยู่เบื้องหลังความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีในประเทศไทย ที่จะได้เปิดประตูสู่เครือข่ายการลงทุนระดับโลก เราเชื่อมั่นว่าหากองค์กรเหล่านี้สามารถเข้าถึงการลงทุนที่เหมาะสม องค์กรต่างๆ เหล่านี้ย่อมสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบในเชิงบวกได้ทั้งในระดับองค์กรและระดับประเทศ” คุณอรนุช กล่าวเสริม

สุดยอดงานประชุมด้านเทคโนโลยีแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Techsauce Global Summit 2023 จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ 17 สิงหาคม พ.. 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ (QSNCC)สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียด และบทสรุปเนื้อหาสำคัญจากเซสชั่นโดย Speakers ระดับโลกได้ที่ www.techsauce.co

About pawarit

Check Also

เตรียมพบกับการเจรจาธุรกิจภายในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและแสงสว่างอัจฉริยะ

ห้ามพลาด! โอกาสสำคัญในการพบกับโรงงานผู้ผลิตจากประเทศจีน พร้อมดีลสินค้าง่าย ๆ ได้โดยตรงกว่า 60 โรงงาน เชื่อมต่อกับเครือข่ายทางธุรกิจมากมายไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหลอดไฟ ปลั๊กไฟ สายไฟ เซนเซอร์อัจฉริยะ แอลอีดีพาแนล แอลอีดีวอลล์ ไฟถนนโซลาร์เซลล์ ไฟปลูกพืชและอื่น ๆ …

ท่อนาโนคาร์บอนสีเขียว เป็นความจริง หรือ การประชาสัมพันธ์ที่ดี

ตลาดวัสดุนาโน โดยเฉพาะนาโนคาร์บอน ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการปลดล็อกทางเทคโนโลยีสำหรับยุคหน้าหลายอย่าง สิ่งที่โดดเด่นที่สุดสำหรับท่อนาโนคาร์บอน (carbon nanotubes; CNT) คือ การเข้าไปรวมตัวกันในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (lithium-ion) ดังที่เห็นได้จากยอดการผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองตามความต้องการ ในขณะที่ผู้เล่นหลัก มีให้เห็นทั้งที่กำลังเข้าซื้อกิจการและขยายกิจการ ซึ่งจะนำไปสู่การรวมตลาดต่อไป