Tag Archives: zero waste

Circular Economy: อนาคตของธุรกิจโรงงานและการผลิต สู่เป้าหมาย Zero Waste

เมื่อประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนกลายเป็นวาระสำคัญของผู้คนทั่วโลก Circular Economy ที่เคยเป็นได้เพียงแค่แนวคิดที่ธุรกิจรู้จักแต่ไม่ได้นำมาปฏิบัติจริงนั้น ก็ได้ถูกหยิบยกมาพูดถึงกันอย่างจริงจังอีกครั้ง ในฐานะของแนวคิดที่จะช่วยพลิกธุรกิจให้ตอบโจทย์ ESG ได้อย่างเต็มตัว ในบทความนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับ Circular Economy และ 4 ปัจจัยที่ทำให้แนวคิดนี้เกิดขึ้นจริงได้ในปัจจุบันกันครับ

Read More »