Tag Archives: ZEISS CALYPSO

ZEISS CALYPSO 2023 ซอฟต์แวร์สำหรับงานมาตรวิทยาเชิงมิติ ให้ความยืดหยุ่นต่อการใช้งานมากขึ้น และสมรรถนะสูง

เพื่อรักษาระดับคุณภาพของสินค้าและตำแหน่งผู้นำตลาด โรงงานผู้ผลิตต่างๆ ได้มุ่งไปที่วิธีการควบคุมคุณภาพ ตัวอย่างเช่น การใช้เครื่องวัดพิกัดร่วม (coordinate measuring machines; CMM) และการประเมินผลที่มีความเที่ยงตรงและแม่นยำสูงสุด อย่างไรก็ตาม มีเพียงซอฟต์แวร์ในอุดมคติเท่านั้นที่จะทำให้การประเมินผลการวัดทั้งแบบครอบคลุมและเฉพาะส่วนมีความเป็นไปได้จริง โดย ZEISS CALYPSO เป็นซอฟต์แวร์สำหรับงานด้านมาตรวิทยาเชิงมิติแบบอเนกประสงค์ สามารถใช้ได้ทั้งระบบการวัดแบบสัมผัส (tactile) และแบบใช้แสง (optical) เมื่อใช้กับเครื่องวัดพิกัดร่วมของ ZEISS ตลอดจนใช้ในการตรวจพิสูจน์และการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นผลลัพธ์แบบ 3 มิติ

Read More »