Tag Archives: xiaomi

เปิดแนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของเสียวหมี่

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเสียวหมี่นั้นถูกขับเคลื่อนจากวิสัยทัศน์และความเข้าใจในตลาดของนักออกแบบ ทำให้เกิดแนวคิดใหม่ๆ ที่ยกระดับบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เสียวหมี่ ในขณะเดียวกันก็ยังคงเอกลักษณ์ที่เป็นแรงบันดาลใจการเติบโตของเสียวหมี่เอาไว้

Read More »