Tag Archives: wearable

RealWear Navigator Z1 อุปกรณ์สวมใส่ยุคหน้าเพื่อความปลอดภัยโดยพื้นฐาน สำหรับผู้ปฏิบัติงานในแนวหน้า

RealWear, Inc. ผู้บุกเบิกคอมพิวเตอร์แบบสวมใส่ได้โดยไม่ต้องใช้มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่แนวหน้า ประกาศเปิดตัวชุดสวมศีรษะ (headset) เพื่อความปลอดภัยโดยพื้นฐาน (Intrinsically Safe; IS) รุ่นใหม่ที่เรียกว่า RealWear Navigator® Z1 สร้างขึ้นเพื่อผลิตภาพและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น น้ำมันและก๊าซ ยา และเหมืองแร่ ด้วย IS ที่ใช้สวมใส่ได้ในแบบแฮนด์ฟรี จะช่วยให้มือของผู้ปฏิบัติงานมีอิสระ จึงสามารถทำงานได้ดีกว่า ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Read More »