Tag Archives: Tula Technology

เทคโนโลยี Dynamic Motor Drive จาก Tula ช่วยให้ยานยนต์ไฟฟ้าปราศจากการใช้ธาตุหายาก

Tula Technology, Inc. ส่งสัญญาณเตือนเกี่ยวกับการพึ่งพาธาตุหายาก (rare earth elements; REE) ที่ใช้ในการผลิตแม่เหล็กของอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความสำคัญของการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (EV) แบบธรรมดาที่ผลิตกันทั่วไปในปัจจุบัน วัตถุดิบเหล่านี้ถูกนำไปใช้ในการผลิตแม่เหล็กและมอเตอร์ไฟฟ้า ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง และการหาแหล่งที่มาของวัสดุหายากเหล่านี้ทำให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน มีปัญหาการจัดการในห่วงโซ่อุปทาน และสร้างแรงกดดันจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้น โดยปัจจุบัน อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าได้รับรู้ถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพาวัสดุหายากนี้ และผู้นำในอุตสาหกรรมต่างเรียกร้องให้ลดการพึ่งพาแม่เหล็กที่สร้างจากธาตุหายากดังกล่าว

Read More »