Tag Archives: Traveltech

Enhancing Thailand Tourism 2023 แพลตฟอร์มจับคู่นวัตกรรมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย พร้อมงานสัมมนาเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวแห่งปี

เมื่อเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็เช่นกัน ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในการเพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจ สามารถให้บริการที่ตอบโจทย์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน การสร้างเวทีสนับสนุนผู้ประกอบการในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจของพวกเขา จะช่วยให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวมีความสามารถในการเผยแพร่ข้อมูลและการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการที่มีทักษะทางเทคโนโลยีและความรู้ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวของพวกเขาได้ดียิ่งขึ้น

Read More »