Tag Archives: tire

ซีเมนส์เตรียมติดตั้งเทคโนโลยีอัตโนมัติในโรงงานผลิตยางรถยนต์คอนติเนนทอล

ซีเมนส์และฝ่ายผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ของคอนติเนนทอล ลงนามในข้อตกลงซัพพลายเออร์เชิงกลยุทธ์ (หรือ Strategic Supplier Agreement) ตามที่ซีเมนส์ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้ที่งาน Tire Expo Trade Fair ณ เมืองฮันโนเวอร์ (ประเทศเยอรมนี) โดยบริษัทฯ จะจัดหาระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีขับเคลื่อนเพื่อส่งมอบให้แก่โรงงานผลิตยางรถยนต์ของคอนติเนนทอลทั่วโลกในฐานะซัพพลายเออร์ลำดับต้น (Preferred Supplier) จุดมุ่งหมายของความร่วมมือนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางรถยนต์ของคอนติเนนทอลทั่วโลกผ่านการใช้นวัตกรรมการควบคุมและเทคโนโลยีอัตโนมัติ ในข้อตกลงดังกล่าวนี้จะมีการกำหนดมาตรฐานที่จะช่วยให้คอนติเนนทอลพัฒนาศักยภาพเครื่องจักรการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในวงจรการผลิต

Read More »

Goodyear เผยความสำเร็จในการผลิตยางรถยนต์ด้วยวัสดุที่มีความยั่งยืนแล้ว 90% พร้อมผ่านการทดสอบสำหรับการใช้งานจริง

หลังจากที่ Goodyear Tire & Rubber Company ได้เผยความสำเร็จในการผลิตยางรถยนต์ด้วยวัสดุที่มีความยั่งยืน 70% ไปตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2022 ที่ผ่านมา และวางแผนจำหน่ายยางเหล่านี้ภายในปี 2023 ล่าสุดทาง Goodyear ก็ได้ออกมาเผยถึงความสำเร็จในการพัฒนายางรถยนต์ด้วยวัสดุที่มีความยั่งยืนสูงถึง 90% แล้ว พร้อมผ่านการทดสอบตามกฎหมายและการทดสอบภายในสำหรับการใช้งานจริงเป็นที่เรียบร้อย

Read More »