Tag Archives: tetra pak

Tetra Pak ออกรายงาน Sustainability Report ปี 2022 สร้างความยั่งยืนทั่วโลกในหลากหลายแนวทาง

Tetra Pak ได้ออกมาเผยถึงรายงาน 2022 Sustainability Report ซึ่งถือเป็นรายงานครั้งที่ 23 โดยที่ผ่านมา Tetra Pak นั้นประสบความสำเร็จด้านการทำธุรกิจที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนทั่วโลกทั้งในแง่ของอาหาร ผู้คน และการรักษาสิ่งแวดล้อมในหลากหลายประเด็น ดังนี้

Read More »