Tag Archives: TechTalkThai

RX เปลี่ยนระบบ ERP สู่ SAP S/4HANA Cloud, private edition เสริมความคล่องตัวด้วยข้อมูลธุรกิจที่เชื่อถือได้ ตอบโจทย์สิทธิพิเศษ BOI

โดย NTT DATA Business Solutions Thailand ธุรกิจด้านเภสัชกรรมถือเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีความซับซ้อนสูงและต้องมีการปรับตัวอยู่เสมอ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ยานั้นเป็นสินค้าที่มีความละเอียดอ่อนสูง อีกทั้งโรคภัยต่างๆ ก็มีวิวัฒนาการใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอด ทำให้การพัฒนายาใหม่ๆ ขึ้นมาตอบโจทย์ความต้องการของสังคมเป็นสิ่งที่จำเป็น

Read More »