Tag Archives: sustainable

SoftwareReviews เปิดเผยการจัดอันดับซอฟต์แวร์ ESG ที่จะช่วยองค์กรสร้างวัฒนธรรมแห่งเป้าหมายและความยั่งยืน

SoftwareReviews เป็นแหล่งข้อมูลชั้นนำเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมของผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ ได้เปิดเผยรายงานใหม่ในแบบ Data Quadrant ในหัวข้อ Environmental, Social, Governance Reporting Data Quadrant Report ประจำปี 2023 โดยชี้ให้เห็นถึงวิธีการจัดการด้านประสบการณ์ ESG สี่อันดับแรกสำหรับระดับวิสาหกิจและตลาดระดับกลาง

Read More »

สารสนเทศด้านวัสดุ และ AI กำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความยั่งยืน

สารสนเทศด้านวัสดุ (materials informatics) เป็นการประยุกต์ใช้หลักการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล รวมไปถึงการใช้เทคนิคแมชีนเลิร์นนิง (machine learning; ML) ในสาขาวัสดุศาสตร์ นี้คือส่วนที่สำคัญของกล่องเครื่องมือที่จะนำไปใช้เพื่อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมวัสดุที่มีคุณประโยชน์มากมาย ซึ่งความสามารถในการสร้างความยั่งยืนให้กับวัสดุและพัฒนากระบวนการผลิตให้มีความก้าวหน้าสูงขึ้นนั้น อาจเป็นสิ่งที่เราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุด

Read More »

ส่องโลกสีเขียวจากดัชนี Green Future Index 2023 ท่ามกลางระดับคาร์บอนในชั้นบรรยากาศพุ่งสูงขึ้น

ดัชนี Green Future Index (GFI) จัดทําโดย MIT Technology Review Insights ร่วมกับ Kyndryl, Intel และ Iris Ceramica Group เป็นการจัดเทียบอันดับประจําปีครั้งที่ 3 ของ 76 ชาติและดินแดนที่มีความคืบหน้าในการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน คาร์บอนต่ำ เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของพวกเขา

Read More »