Tag Archives: SuperEdge AI

Aetina ทำให้การตรวจจับทางอุตสาหกรรมยุคใหม่สามารถใช้ NVIDIA Metropolis สำหรับโรงงาน

Aetina เปิดตัววิธีการทาง AI ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อเพิ่มผลิตภาพในระบบการตรวจจับด้วยแสงอัตโนมัติ (automated optical inspection; AOI) ที่มีอยู่แล้วในการผลิตของโรงงาน วิธีการนี้เกี่ยวข้องกับ NVIDIA Metropolis for Factory และแพลตฟอร์ม SuperEdge AI ของ Aetina ที่จะช่วยลดภาระงานจากการตรวจคัดแยกซ้ำในส่วนของชิ้นงานที่ถูกปฏิเสธ นอกจากนี้ Aetina และ Innodisk ที่เป็นบริษัทแม่ กำลังร่วมมือกับ NVIDIA เพื่อปรับใช้วิธีการทางโรงงานของ Innodisk เพื่อการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง

Read More »