Tag Archives: Southeastasia

เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ ชี้อุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานในไทยปี 66 ส่งสัญญาณกลับมาโตเตรียมส่ง 4 งานเมกะเทรดแฟร์หนุนดีมานด์ผู้ประกอบการ รับภาคเศรษฐกิจฟื้นตัว

กรุงเทพฯ 24 กรกฎาคม 2566 – บริษัท เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย เผยภาพรวมกลุ่มอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานปี 2566 ในไทย อาทิ อุตสาหกรรมก่อสร้าง ยานยนต์ เหล็กและเหล็กกล้า รวมถึงพลังงานไฟฟ้า พบสัญญาณการฟื้นตัวและมีแนวโน้มกลับมาเติบโต ประกอบกับนโยบายการผลักดันจากภาครัฐ และการลงทุนที่เพิ่มขึ้นของภาคเอกชน ส่งผลให้ความต้องการของวัตถุดิบห่วงโซ่การผลิต เทคโนโลยี และนวัตกรรมของกลุ่มดังกล่าวในประเทศเพิ่มขึ้นตามลําดับ ล่าสุด เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ ได้เตรียมจัด 4 มหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่ของอาเซียน ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ และเพิ่มบทบาทประเทศไทยในการเป็นฮับลงทุนในอุตสาหกรรมสําคัญข้างต้น

Read More »