Tag Archives: sorter

Mushiny เปิดตัวผลิตภัณฑ์ปฏิวัติวงการด้วยเครื่องคัดแยก 3D แบบอัจฉริยะ

Mushiny ผู้นำระดับโลกด้านระบบอัตโนมัติทางลอจิสติกส์ที่มีความฉลาด เปิดตัววิธีการคัดแยกสำหรับงานลอจิสติกส์ที่ก้าวล้ำและมีประสิทธิภาพสูงด้วยเครื่องคัดแยก 3 มิติแบบอัจฉริยะ สามารถจัดการกับความท้าทายต่างๆ อันเนื่องมาจากการคัดแยกและดำเนินการตามคำสั่งด้วยวิธีการดั้งเดิมยังขาดประสิทธิภาพ ซึ่งแต่เดิมนั้นผู้ปฏิบัติงานจะคัดแยกรายการสิ่งของด้วยตนเอง แล้วนำไปใส่ถัง หรือแยกไปใส่ไว้ตามช่องที่เรียงกันเป็นแผงที่มีโครงสร้างคล้ายผนัง หรือจากการใช้กระบวนการคัดแยกอัตโนมัติแบบอื่นๆ

Read More »