Tag Archives: solar cell

SolarEdge จัดแสดง DC Optimized Solution ติดตั้งในไทยมากกว่า 2,000 โครงการ ชูจุดเด่นผลิตไฟได้มากกว่า ปลอดภัยกว่า อ่านค่าผลิตไฟได้เป็นรายแผง

SolarEdge ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีพลังงานอัจฉริยะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ สหรัฐอเมริกา มียอดรายได้จาก Solar Inverter เป็นอันดับหนึ่งของโลก (ข้อมูลโดย IHS) มาตั้งแต่ปี 2018 ปัจจุบันมีผู้ติดตั้งโครงการที่ใช้ SolarEdge มากกว่า 40,000 ราย และมีระบบ SolarEdge ติดตั้งไปแล้วกว่า 133 ประเทศทั่วโลก เมื่อเร็ว ๆ นี้ SolarEdge ได้ออกบูทจัดแสดงเทคโนโลยีโซลูชั่นโซลาร์เซลล์อัจฉริยะ ในงาน ASEAN Sustainable Energy Week ระหว่างวันที่ 14- 16 กันยายนที่ผ่านมา ณ ฮอลล์ 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

Read More »

กรมโรงงานฯ จับมือ สภาอุตฯ แลกเปลี่ยนแนวทางจัดการกากอุตสาหกรรม พร้อมแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านพลังงานไฟฟ้า

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ประชุมหารือแนวทางการจัดการกากอุตสาหกรรมให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยยก “ราชบุรีโมเดล” เป็นตัวอย่างและหารือแนวทางจัดการกับผู้รับบำบัดกำจัดที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย พร้อมเผยแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านพลังงานไฟฟ้าที่มีราคาสูงขึ้น ด้วยการอนุญาตผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ได้รับข้อยกเว้นไม่ต้องยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.4) หรือไม่ต้องยื่นขอขยายโรงงาน ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการประกอบกิจการ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม

Read More »