Tag Archives: sme

AIS จับมือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำศักยภาพโครงข่ายอัจฉริยะ 5Gยกระดับภาคอุตสาหกรรมการผลิตไทย ด้วย “AIS 5G Manufacturing Platform”เสริมขีดความสามารถผู้ประกอบการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชั่นแบบ One Stop

สืบเนื่องจากการยกระดับ SME เพื่อเข้าสู่ Industry 4.0 Platform เป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะทำให้การยกระดับ ในโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นการ Monitor สถานะเครื่องจักร, พลังงานไฟฟ้า, การวัดประสิทธิภาพการผลิตแบบ Realtime Overall Equipment Effectiveness (OEE), การเชื่อมโยงเครื่องจักร แบบ Realtime สิ่งที่ใช้เชื่อมโยงคือ Platform และ Platform ยังเป็นเครื่องมือ ในการให้ข้อมูล ในการปรับปรุงโรงงาน ให้มีการยกระดับได้อย่างมีทิศทาง และดีขึ้น โดยปัจจุบัน Platform ต่างๆ ที่ใช้ใน Industry 4.0 ราคาค่อนข้างสูง ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงมีวัตถุประสงค์ “ส่งเสริม SME ให้เข้าถึง Platform ในราคาที่ SME จับต้องได้” จึงเกิดความร่วมมือ กับ AIS

Read More »

TDCX เผยผลสำรวจ เอสเอ็มอีไทยเลือกใช้ผู้ใหบริการเทคโนโลยีภายนอกองค์กร

●  80 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยวางแผนสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์หรือบริการของตน โดยใช้ประโยชน์จากเครื่องมือดิจิทัล เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล ในอีก 2 ปีข้างหน้า ● กลุ่มผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในอาเซียน เห็นคุณค่าในการทำงานร่วมกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีภายนอกเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจ

Read More »

Funding Societies ให้สินเชื่อแก่กลุ่มธุรกิจ SME ในระดับภูมิภาคกว่าหนึ่งแสนล้านบาท

พร้อมเร่งเสริมทัพผลิตภัณฑ์รองรับความต้องการของธุรกิจ SME ไทย

Read More »

finbiz by ttb จับเทรนด์ธุรกิจรุ่งปี 2566 โอกาสสำหรับ SME ยุคดิจิทัล

ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่า มีธุรกิจ SME เกิดใหม่ขึ้นทุก ๆ ปี แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าในแต่ละปีมีธุรกิจซึ่งไม่สามารถไปต่อได้จากปีแรกกว่า 50% ดังนั้นการวางแผนที่ดีและจับเทรนด์ธุรกิจให้ทัน เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจสามารถอยู่รอด และสร้างความได้เปรียบอย่างมาก ในโอกาสที่ปี 2565 กำลังจะผ่านไป finbiz by ttb ได้จับเทรนด์ที่มาแรงในปี 2566 เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถวางแผน และเตรียมตัวเพื่อสร้างความได้เปรียบ เพื่อนำไปสู่ความแข็งแกร่งและโอกาสในอนาคต

Read More »