Tag Archives: Smart Cups

UCLA ชี้ว่า เทคโนโลยี Smart Cups สามารถเปลี่ยนรูปแบบอุตสาหกรรมสินค้าผู้บริโภคที่ใช้บรรจุภัณฑ์ และเอื้อต่ออนาคตสีเขียวได้มากขึ้น

Smart Cups บริษัทผู้บุกเบิกเทคโนโลยีเพื่อการขับเคลื่อนไปสู่ความยั่งยืน เป็นผู้อยู่เบื้องหลังนวัตกรรมการพิมพ์ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ ประกาศผลการวิจัยใหม่ในวารสาร Resource, Conservation & Recycling จากการศึกษาเรื่อง “การลดวงจรชีวิตของวัสดุ พลังงาน และการปล่อยสาร สำหรับผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคที่เป็นของเหลวผ่านวิธีการพิมพ์” ซึ่งอยู่ภายใต้การศึกษาของ สถาบันสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย, ลอสแอนเจลิส (UCLA) สหรัฐอเมริกา เขียนโดยศาสตราจารย์ Deepak Rajagopal ที่นำเสนอถึงศักยภาพที่สำคัญของเทคโนโลยี Smart Cups ในการเปลี่ยนรูปแบบอุตสาหกรรมผลิตสินค้าสำหรับผู้บริโภค และจะเป็นส่วนสนับสนุนสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้มากยิ่งขึ้น

Read More »