Tag Archives: Sakowei

“เอสแอลคอร์ไมโคร เซมิคอน” จ่อขึ้นแท่นแพลตฟอร์มที่สำคัญที่สุด เพื่อเปิดโอกาสให้ร่วมกันยกระดับวงการเซมิคอนดักเตอร์

เซินเจิ้น, จีน—10 เมษายน 2566—พีอาร์นิวส์ไวร์/ดาต้าเซ็ต เมื่อไม่นานมานี้ เซินเจิ้น เอสแอลคอร์ไมโคร เซมิคอน (Shenzhen SlkorMicro Semicon) ได้ประสบความสำเร็จครั้งใหม่ในอุตสาหกรรมเซมิคอน บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการจัดการประชุมผู้แทนที่มีความเป็นเลิศระดับประเทศ (National Excellent Agents Conference) โดยคุณอู่ ป๋อ (Wu Bo) ซึ่งเป็นตัวแทนที่มีผลงานโดดเด่นรายหนึ่ง ได้แสดงความเชื่อมั่นในแพลตฟอร์มนี้ ขณะที่ในสาขาการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นก็ได้มีการจัดฝึกอบรมวัฒนธรรมองค์กรด้วย โดยคุณเหอ จุนจู (He Junju) ซึ่งเป็นพนักงานรายหนึ่งของบริษัทฯ ก็ได้ร่วมแบ่งปันมุมมองของตน เมื่อเอสแอลคอร์ไมโครได้สร้างยุคใหม่ในแวดวงเซมิคอนดักเตอร์ โดยเน้นที่ “อุตสาหกรรม วิชาการ และการวิจัย” รวมถึง “การทำให้รูปแบบธุรกิจมีความเป็นสากล”

Read More »