Tag Archives: RU5

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตของไทยด้วยห่วงโซ่แห่งคุณค่า หุ่นยนต์โคบอทพร้อมหนุนเพิ่มประสิทธิภาพ

ประเทศไทย, 28 สิงหาคม 2566  — แม้ตัวเลขการจ้างงานจะมีมากกว่า 6 ล้านตำแหน่งและมีส่วนสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยคิดเป็นสัดส่วนถึง 34% ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา แต่สิ่งที่ประจักษ์ชัดในขณะนี้ก็คือ ภาคการผลิตของไทยกำลังอยู่ในช่วงขาลง จากข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรมพบว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ของประเทศลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่เก้าในเดือนมิถุนายน 2566 โดยลดลง 5.24% เมื่อเทียบกับปี 2565

Read More »