Tag Archives: PTT

GPSC ผนึก PTT Digital ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการศึกษาและพัฒนา Energy Platform เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและสนับสนุนรูปแบบธุรกิจการขายไฟฟ้าในอนาคต ยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจด้านพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน

นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานอัจฉริยะกล่ม ปตท.  และ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (PTT Digital) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบริษัทกลุ่ม ปตท. โดยมีนางรสยา เธียรวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และ นายกวีศักดิ์ บุญเฉลียว กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล …

Read More »

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับ สดช. และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย จัดสัมมนาโครงการ “เมืองยั่งยืน 2023” เพื่อสร้างเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนอย่างทั่วถึง

กรุงเทพมหานคร  – ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการ “เมืองยั่งยืน 2023” (Sustainable City 2023) ซึ่งเป็นงานสัมมนาที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช. หรือ ONDE) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ในวันที่ 21 -22 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม Mayfair Ballroom ชั้น 11 โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ร่วมปาฐกถาและสัมมนาวิชาการ เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาเมืองได้อย่างสร้างสรรค์เหมาะสมกับท้องถิ่น ให้น่าอยู่ ทันสมัย อย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นเวทีในการแสดงนวัตกรรมทางด้านการพัฒนาเมืองในทุกองค์ประกอบ เพื่อการพัฒนาโครงการอย่างชาญฉลาดและเหมาะสม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายเมืองยั่งยืนร่วมกันอย่างบูรณาการอย่างยั่งยืน

Read More »

BOI นำเศรษฐกิจไทยเดินหน้าพลิกเกมด้วยกลยุทธ์การลงทุนใหม่

จากคํามั่นสัญญาการลงทุนด้วยมูลค่า 20,000 ล้านดอลลาร์ ที่ประกาศไว้เมื่อ พ.ศ. 2565 ของบริษัทด้านเทคโนโลยีชั้นนํา เช่น Foxconn Technology, BYD Co. และ Amazon Web Services ต่อมาในเดือนมกราคม 2566 ประเทศไทยเริ่มดําเนินการตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุน 5 ปี ด้วยความทะเยอทะยานมากขึ้น โดยมีเป้าหมายดึงดูดเทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมต้นน้ำเข้ามา เพื่อนําประเทศไทยไปสู่ยุคใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจ… นั่นคือ ส่วนหนึ่งของเนื้อหาในบทความพิเศษที่เผยแพร่โดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของประเทศไทย

Read More »