Tag Archives: Process Manager

Process Manager แอปพลิเคชันแรกสำหรับการจัดการวัฏจักรชีวิตการตรวจสอบผลการทำความสะอาดในอุตสาหกรรมในแบบดิจิทัล

ValGenesis ผู้ให้บริการชั้นนำด้านระบบการจัดการวัฏจักรชีวิตการตรวจสอบผล (validation lifecycle management systems) สำหรับวิสาหกิจ ประกาศเปิดตัวซอฟต์แวร์ล่าสุด Process Manager ซึ่งเป็นครั้งแรกของซอฟต์แวร์ประเภทนี้ที่สามารถจัดการวัฏจักรชีวิตการตรวจสอบผลการทำความสะอาดที่อยู่บนพื้นฐานของความเสี่ยง อีกทั้งยังทำให้เป็นแบบดิจิทัลตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ นอกจากนี้ ยังมีส่วนเสริมใหม่ล่าสุดอยู่ในแพลตฟอร์ม เพื่อให้สอดคล้องกับงานด้านชีววิทยาศาสตร์ รองรับการแปลงไปสู่ดิจิทัลที่เน้นข้อมูลเป็นศูนย์กลาง ช่วยลดความยุ่งยากและเพิ่มความคล่องตัวไปตลอดกระบวนการตรวจสอบ

Read More »