Tag Archives: PLCs

Siemens และ Microsoft ร่วมมือกันพัฒนา Generative AI สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม

ความร่วมมือนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ที่ยาวนานระหว่าง Siemens และ Microsoft เพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน ด้วยการรวมซอฟต์แวร์ Teamcenter ของ Siemens สำหรับการจัดการวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (PLM) เข้ากับแพลตฟอร์มผสานการทำงานร่วมกันของ Microsoft Teams และโมเดลภาษาใน Azure OpenAI Service รวมถึงความสามารถ Azure AI อื่นๆ

Read More »