Tag Archives: PEA

PEA เปิดตัว PEA SOLAR ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาพร้อมให้บริการแบบครบวงจร วางแผงแล้ววันนี้ทั่วประเทศ

1 มิถุนายน 2566 – การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าที่ได้รับความเชื่อมั่นมาอย่างยาวนาน จัดงานเปิดตัวบริการธุรกิจเสริมการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของ PEA หรือ PEA SOLAR ทางเลือกไฟฟ้าอัจฉริยะพลังงานสะอาดและปลอดภัย ตอบสนองต่อการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น สร้างความเชื่อมั่นด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพที่พร้อมมอบบริการที่ดีและมีคุณภาพตามมาตรฐานจาก PEA ทั้งยังมีสาขาบริการลูกค้าครอบคลุมทั่วประเทศ สามารถให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ที่สำนักงานการไฟฟ้าสาขาใกล้บ้านท่าน ภายในงานได้รับเกียรติจากธนาคารกลุ่มพันธมิตรและผู้บริหารจากภาคเอกชนมากมายเข้าร่วม ณ โถง ชั้น 1 อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

Read More »

ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ ส่ง Digital Team หนุนภาคพลังงานเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าในการพัฒนาประสิทธิภาพและความสามารถในการผลิตอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด บริษัทฯ ได้จัดตั้ง “Digital Team” ด้วยการรวมบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในเทคโนโลยีและมีศักยภาพในด้านดิจิทัลจากหน่วยธุรกิจต่างๆ ของบริษัทฯ โดย Young Talent กลุ่มนี้จะมาทำงานเป็นทีมผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนลูกค้าของฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ ให้ขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจไฟฟ้าไปสู่ความเป็นดิจิทัลตามทิศทางการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของโลก และสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างยั่งยืน

Read More »