Tag Archives: Paessler PRTG

Paessler เปิดตัวส่วนเสริมผลิตภัณฑ์ PRTG เป็นครั้งแรก เพื่อผสานโลก OT และ IT ให้ทำงานประสานกันยิ่งขึ้น

ความก้าวหน้าในครั้งนี้ถือเป็นก้าวย่างที่สำคัญของบริษัทในการต่อยอดกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมภาคอุตสาหกรรมสำหรับลูกค้าในเอเชียแปซิฟิก

Read More »