Tag Archives: ORA

จีน กำลังเบียดแซง ญี่ปุ่น ขึ้นแท่นผู้นำตลาดรถยนต์ EV ในประเทศไทย

ตลาดรถยนต์ในประเทศไทยพึ่งพาแบรนด์จากประเทศอื่น และรถยนต์ส่วนใหญ่ในประเทศผลิตโดยผู้ผลิตรถยนต์ต่างประเทศที่มาตั้งโรงงานในประเทศ ในฐานะผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดและตลาดจำหน่ายรถยนต์รายใหญ่อันดับสองของประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกรถยนต์รายใหญ่อันดับสามของเอเชีย รองจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ โดยกว่าครึ่งหนึ่งของรถยนต์ที่ผลิตในประเทศถูกส่งออก

Read More »