Tag Archives: OnRobot

ออนโรบอทเปิดตัว D:PLOY แพลตฟอร์มอัตโนมัติแห่งแรกของประเทศไทย ช่วยลดการพึ่งพาหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานในธุรกิจอุตสาหกรรมได้มากถึง 90%

ออนโรบอท (OnRobot) ผู้นำการให้บริการโซลูชันฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงานชั้นนำของโลก เปิดตัวแอปพลิเคชัน D:PLOY แพลตฟอร์มสำหรับการปรับใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์แบบอัตโนมัติครั้งแรกในประเทศไทย

Read More »