Tag Archives: network

NEXCOM เพิ่มความมั่นคงให้กับเครือข่าย OT ของโรงงานอัจฉริยะด้วยวิธีการอันล้ำสมัย

การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโรงงานผู้ผลิตและขั้นตอนการผลิต โดยที่ NEXCOM ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกด้านการใช้ IoT เชิงอุตสาหกรรม ได้เปิดตัว ISA Series ที่ล้ำสมัย ซึ่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ กำลังนำไปสู่การปรับโฉมภูมิทัศน์ของโรงงานผู้ผลิตผ่านการบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์ IoT และการวิเคราะห์ข้อมูล โดยบริษัทชั้นนำต่างๆ ที่จะนำการปฏิวัติครั้งนี้กำลังให้ความสำคัญกับการนำเครือข่ายเทคโนโลยีการดำเนินงาน หรือ OT (Operational Technology) มาใช้ โดยมุ่งไปที่การควบคุม ระบบอัตโนมัติ และความเข้าใจในข้อมูลที่สามารถดำเนินการได้ในเวลาจริง

Read More »