Tag Archives: net zero

องค์กรพันธมิตรตอกย้ำความสำเร็จ “Decarbonize Thailand Startup Sandbox” พื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ ช่วยเร่งความเร็วอุตสาหกรรมไทย บรรลุเป้าหมาย Net Zero พร้อมสนับสนุนต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด

การขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญที่จะเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2065 ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ต้องมีการรวมพลังจากทุกภาคส่วน โดยทรู ดิจิทัล พาร์ค สถานที่บ่มเพาะสตาร์ทอัพ ได้ร่วมกับบริษัท นิวเอนเนอร์จี้ เน็กซัส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดโครงการ “Decarbonize Thailand Startup Sandbox” หรือ DTS พื้นที่โอกาสสำคัญสำหรับองค์กรชั้นนำและสตาร์ทอัพในการทดสอบนวัตกรรม เพื่อเร่งความเร็วให้อุตสาหกรรมของไทยบรรลุเป้าหมายในการลดคาร์บอน พร้อมสร้างอุตสาหกรรมใหม่จากคาร์บอนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย (Thailand’s Zero Carbon Economy) รองรับความยั่งยืนในระยะยาว

Read More »

AspenTech เผยซอฟต์แวร์ V14 ใหม่รุกสร้างความยั่งยืน รองรับความคิดริเริ่มสำหรับความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติงาน

aspenONE® เวอร์ชันล่าสุดช่วยให้ลูกค้ามีประสิทธิภาพในระดับใหม่ ช่วยเร่งก้าวสู่เป้าหมาย Net Zero ได้เร็วยิ่งขึ้น

Read More »

รายงานของเคพีเอ็มจีเผย พลังงานหมุนเวียนเป็นปัจจัยสำคัญในการลดคาร์บอน

เคพีเอ็มจี เปิดตัวรายงาน 'การลดคาร์บอนด้วยพลังงานหมุนเวียน: จากภูมิทัศน์ข้อตกลงการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าสำหรับองค์กรในเอเชียแปซิฟิก' (Decarbonization through renewable energy: Understanding Asia Pacific’s Corporate Power Purchase Agreement landscape) ซึ่งได้ให้ข้อมูลในภาพรวมของตลาดพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Read More »