Tag Archives: mtr academy

“เอเชีย เอรา วัน” ร่วมกับ “เอ็มทีอาร์ อะคาเดมี่” ลงนามในบันทึกข้อตกลงส่งเสริมความร่วมมือ ด้านโปรแกรมฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อผลิตผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการระบบราง

บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด ผู้ให้บริการโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน โดยปัจจุบันสนับสนุนการเดินรถและซ่อมบำรุงแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงหรือ MOU กับ “เอ็มทีอาร์ อะคาเดมี่” ซึ่งเป็นบริษัทฝึกอบรมชั้นนำระดับโลกด้านการบริหารและการดำเนินงานระบบราง เพื่อส่งเสริมโปรแกรมความร่วมมือด้านการฝึกอบรมและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญการให้บริการระบบราง ผ่านการเสริมสร้างขีดความสามารถ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การแบ่งปันความรู้ การเทียบเคียงกระบวนการทำงานและการดำเนินงาน รวมถึงการทำวิจัยร่วมกันเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองบริษัท โดยเป้าหมายของความร่วมมือในครั้งนี้คือเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันผ่านการฝึกอบรม การพัฒนา และการศึกษาความเป็นไปได้ในความร่วมมือต่าง ๆ อันจำนำมาซึ่งประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย

Read More »