Tag Archives: Movement GPT

Movement GPT ผู้ช่วยในแบบ generative AI รายแรกสำหรับห่วงโซ่อุปทาน โดย project44

project44 ผู้สร้างแพลตฟอร์มชั้นนำด้านทัศนสามารถในห่วงโซ่อุปทาน (supply chain visibility) ประกาศเปิดตัวปัญญาประดิษฐ์ใหม่ภายในแพลตฟอร์มของ project44 ที่ชื่อว่า Movement โดยใช้ความสามารถของโมเดล generative AI ทำให้เป็น Movement GPT ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีความก้าวล้ำ ซึ่งในท้ายที่สุดแล้ว เป็นการส่งมอบตามคำมั่นสัญญาที่มีมานานหลายทศวรรษสำหรับห่วงโซ่อุปทานแบบอัตโนมัติ

Read More »