Tag Archives: mou

MEA จับมือ กปน. บูรณาการความร่วมมือด้านเทคโนโลยี ยกระดับงานบริการไฟฟ้า-ประปา

วันนี้ (20 กันยายน 2566) นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วย นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ( MOU) ความร่วมมือในการให้บริการประชาชน และการดำเนินงานขององค์กรด้วยเทคโนโลยี ระหว่าง MEA และกปน. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 6 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย

Read More »

Techsauce ผนึก 9 องค์กรรัฐ – เอกชน ประกาศขับเคลื่อนประเทศไทยเป็น Digital Gateway แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในงาน Techsauce Global Summit 2023

คำบรรยายภาพ: (จากซ้ายไปขวา) คุณอภิเษก เทวินทรภักติ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)), คุณปิยพร รัตน์ประสาทพร (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือข่ายสาขาและบริการดิจิทัล ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)), ดร.เบญจรงค์ สุวรรณคีรี (รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย), นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)), คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เทคซอส มีเดีย จํากัด), คุณจรีพร จารุกรสกุล (ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)), ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ (ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล), อภิรัตน์ หวานชะเอม …

Read More »

GPSC ผนึก PTT Digital ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการศึกษาและพัฒนา Energy Platform เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและสนับสนุนรูปแบบธุรกิจการขายไฟฟ้าในอนาคต ยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจด้านพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน

นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานอัจฉริยะกล่ม ปตท.  และ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (PTT Digital) ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบริษัทกลุ่ม ปตท. โดยมีนางรสยา เธียรวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และ นายกวีศักดิ์ บุญเฉลียว กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล …

Read More »

ผสาน 5 หน่วยงาน ร่วม MOU ยกระดับผู้ประกอบการยานยนต์มุ่งสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้วย ววน.

สกสว. จับมือ บพข. สนช. สยย. และ EVAT ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการยานยนต์ไปสู่เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) มุ่งสริมสร้างความร่วมมือ สนับสนุนผู้ประกอบการ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ

Read More »

สทร. ร่วมกับ หัวเว่ย ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรและถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับอุตสาหกรรมระบบรางของประเทศไทย

กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 – ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด กรุงเทพฯ นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ “เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาบุคลากรและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบการขนส่งทางราง” ระหว่าง สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) และบริษัทหัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด

Read More »

Micron ลงนามใน MoU กับ รัฐคุชราต สำหรับโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์เอกชนแห่งแรกของอินเดียในรอบ 3 ทศวรรษ

ไม่กี่วันหลังจากการเยือนสหรัฐฯ ของ Narendra Modi ไมครอนได้ลงนามใน MoU กับรัฐบาลของรัฐคุชราตทางตะวันตกของอินเดีย เพื่อตั้งโรงงาน ATMP ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์แห่งแรกของอินเดียในรอบกว่า 30 ปี

Read More »

ส.อ.ท. – สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ลงนาม MOU ยกระดับความร่วมมือด้าน Digital Logistic ในภาคอุตฯ

เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 นายเวทิต โชควัฒนา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และประธานสายงานอาเซียนและโลจิสติกส์ ลงนามร่วมกับ รศ.ดร. สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ในความร่วมมือทางวิชาการภายใต้โครงการ “Digital Smart Logistics” โดยมีผู้บริหารของสถาบันปัญญาภิวัฒน์ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และพาเยี่ยมชมห้องฝึกปฏิบัติการกลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์ ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ของสถาบันฯ

Read More »

อินโดรามา เวนเจอร์ส และ Carbios ตอกย้ำความร่วมมือ สร้างโรงงานรีไซเคิล PET เชิงชีวภาพแห่งแรกของโลกในประเทศฝรั่งเศส

กรุงเทพฯ ประเทศไทย และแกลร์มง-แฟร็อง ประเทศฝรั่งเศส – 2 มิถุนายน 2566 – บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และ Carbios บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่พัฒนาโซลูชั่นชีวภาพและนำมาใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อสร้างวงจรชีวิตใหม่สำหรับพลาสติกและสิ่งทอ ประกาศลงนามบันทึกความเข้าใจซึ่งไม่มีผลผูกพัน (non-binding MOU) เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนสำหรับก่อสร้างโรงงานรีไซเคิล PET เชิงชีวภาพแห่งแรกของโลกในประเทศฝรั่งเศส[1]

Read More »

Coex และ QSNCC ลงนาม MOU เพื่อความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมการจัดงานในเกาหลีและไทย

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QNSCC) และ Coex Convention & Exhibition Center (Coex) จากสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อยกระดับและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการจัดงานระหว่างประเทศไทยและเกาหลี ความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความเชี่ยวชาญ และสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดงานและการประชุม

Read More »

แอมโพเทคจับมือกลุ่มพันธมิตรเพื่อความยั่งยืนของชายฝั่ง สนับสนุนการลดคาร์บอนในอุตสาหกรรมการเดินเรือ

แอมโพเทค (Ampotech) บริษัทสตาร์ตอัปด้านเทคโนโลยีพลังงานซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในสิงคโปร์ กำลังนำเทคโนโลยีการบริหารจัดการพลังงานแบบอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) มาสู่อุตสาหกรรมการเดินเรือ โดยในวันที่ 25 เมษายน 2566 แอมโพเทคเป็นสมาชิกใหม่หนึ่งใน 11 รายที่ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) เพื่อเข้าร่วมกลุ่มพันธมิตรเพื่อความยั่งยืนของชายฝั่ง (Coastal Sustainability Alliance หรือ CSA)

Read More »