Tag Archives: mintel

มินเทล เผย ผู้บริโภคไทยกว่าครึ่งมุ่งมั่นกับการกินเพื่อสุขภาพ แต่เงินที่มีจำกัดได้กลายเป็นอุปสรรคสำคัญ

●  การระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้บริโภคไทยสนใจการกินเพื่อสุขภาพมากขึ้น ●  ผักและผลไม้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่มีความนิยมมากที่สุด ●  มากกว่า 5 ใน 10 คน ตั้งใจจะหาความรู้เกี่ยวกับโภชนาการเพิ่มเติมและทำอาหารที่บ้านมากขึ้น ●  ราคายังคงเป็นอุปสรรคที่สำคัญ โดยเฉพาะสำหรับผู้บริโภครุ่นใหม่ที่ยังมีข้อจำกัดด้านการใช้จ่าย

Read More »

มินเทลเผยแนวโน้มผู้บริโภคทั่วโลกประจำปี 2566

มินเทล ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยความต้องการของผู้บริโภคและเหตุผลเบื้องหลัง ได้เผยแพร่แนวโน้ม 5 ประการที่มีผลกระทบต่อตลาดผู้บริโภคของโลกในปี 2566 และอีก 5 ปีนับจากนี้ โดยได้ให้ความสำคัญกับปัจจัย 7 ประการ อันได้แก่ ปัจจัยด้านอัตลักษณ์ สิทธิ สภาพแวดล้อม ประสบการณ์ เทคโนโลยี ความเป็นอยู่ที่ดี และคุณค่า ทั้งนี้แนวโน้มสำคัญนั้นประกอบไปด้วย

Read More »