Tag Archives: Maserati S.P.A.

มาเซราติ ยกทัพยนตรกรรมในตำนาน “มาเซราติ เลอวานเต้ กิบลี่ และ ควอตโตรปอร์เต้ โทรเฟโอ” ร่วมงานมอเตอร์ แวลลี่ย์ เฟสต์

ค่ายตรีศูลเข้าร่วมเทศกาล มอเตอร์ แวลลี่ย์ เฟสต์ ครั้งที่ 5 เพื่อฉลองความสำเร็จจากอดีตสู่อนาคตจากเครื่องยนต์ V8 ในตำนานสู่รถยนต์พลังงานไฟฟ้า

Read More »