Tag Archives: lg

แอลจี อีเลคทรอนิคส์ ประกาศการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรครั้งล่าสุด มุ่งกำหนดทิศทางสู่การเติบโตในอนาคต

แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (แอลจี) ประกาศการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรครั้งใหม่ เพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมด้านการดำเนินงานในอนาคต โดยความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมสู่การเติบโตของบริษัทในอนาคต และพัฒนาความสามารถในการสร้างคุณค่าและประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับลูกค้า

Read More »