Tag Archives: kku

ยิบอินซอย จับมือมหาวิทยาลัยขอนแก่น พัฒนางานวิจัยสู่การผลิตภาคอุตสาหกรรม

คุณมรกต ยิบอินซอย กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยิบอินซอย จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOA) กับรองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ที่ 2 จากขวา) ในโครงการ “พัฒนางานวิจัยสู่การผลิตภาคอุตสาหกรรม” เพื่อนำแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของโรงงานแบตเตอรี่ ไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม และอุปกรณ์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า แบรนด์ RYN (อาร์วายเอ็น) ของกลุ่มบริษัท ยิบอินซอย จำกัด

Read More »