Tag Archives: Innovation Summit Bangkok 2023

Innovation Summit Bangkok 2023 โดยชไนเดอร์ อิเล็คทริค เน้นความยั่งยืนด้วยดิจิทัล

จบงาน Innovation Summit Bangkok 2023 กับงานแสดงเทคโนโลยีและแนวคิดด้านความยั่งยืนของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 2,000 คน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน พันธมิตรคู่ค้า รวมถึงนักศึกษา และผู้ให้ความสนใจด้านเทคโนโลยีและความยั่งยืน ในงานมีการจัดหัวข้อสัมมนามากกว่า 50 หัวข้อ นำเสนอแนวคิดจากองค์กรชั้นนำ โดยผู้นำทางความคิดจากธุรกิจต่างๆ ที่มีวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ  อาคาร ที่อยู่อาศัย โรงงานอุตสาหกรรม ดาต้าเซ็นเตอร์ และระบบไฟฟ้า โครงข่ายกริด

Read More »

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เปิดงาน Innovation Summit Bangkok 2023 หนุนทุกภาคส่วนสู่ความยั่งยืน

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้นำระดับโลกด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สำหรับการจัดการพลังงานและระบบออโตเมชั่น ปักหมุดจัดงาน Innovation Summit Bangkok 2023: Innovations for a Sustainable Thailand งานเดียวที่ครบครันด้านเทคโนโลยีสำหรับการสร้างความยั่งยืน สำหรับองค์กรที่มีเป้าหมายไปสู่ความเป็น Carbon Neutral และ Net Zero พร้อมพบกับกรณีศึกษา และแนวคิดจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ กว่า 40 องค์กร ที่จะมาร่วมแชร์กลยุทธ์ในเส้นทางไปสู่ความยั่งยืน พร้อมเผยประเด็นสำคัญที่สนับสนุนเส้นทางเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายความยั่งยืน

Read More »

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เตรียมเปิดตัว ตู้สวิตช์เกียร์ รายแรกๆ ของโลก ที่ใช้อากาศบริสุทธิ์แทนก๊าซเรือนกระจก ในงาน Innovation Summit Bangkok 2023

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้นำระดับโลกด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น สำหรับการจัดการพลังงานและระบบออโตเมชั่น ปักหมุดจัดงาน Innovation Summit Bangkok 2023 งานเดียวที่ครบครันด้านเทคโนโลยีสำหรับการสร้างความยั่งยืน สำหรับองค์การที่มีเป้าหมายไปสู่ความเป็น Carbon Neutral และ Net Zero งานนี้จะได้มีการเปิดตัวนวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน อย่างโครงข่ายไฟฟ้า ทั้งส่วนของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะ ในบูธ Grids of the Future พบกับโซลูชั่นช่วยในการบริหารจัดการพลังงาน และกริดอัจฉริยะในแบบครบวงจร ทั้งซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ นอกจากนี้ยังมีไฮไลต์ เปิดตัวริงเมน (Ring main unit) รุ่นใหม่ RM AirSeT และสวิตช์เกียร์ (Switchgear) รุ่นใหม่ล่าสุดแบบโมดูลาร์ SM AirSeT ไร้สาร SF6 ที่ส่งผลต่อสภาวะโลกร้อน

Read More »

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จัดทัพดิจิทัลเซอร์วิส บริการเชิงรุก วิเคราะห์ คาดการณ์ด้วยดิจิทัล ในงาน Innovation Summit Bangkok 2023

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ปักหมุดจัดงาน Innovation Summit Bangkok 2023 ระหว่างวันที่ 5 – 6  กรกฎาคม 2566  ณ Grand Hall ชั้น 2, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา งานเดียวที่ครบครันด้านเทคโนโลยีสำหรับการสร้างความยั่งยืน สำหรับองค์กรที่มีเป้าหมายไปสู่ความเป็น Carbon Neutral และ Net Zero งานนี้ไม่เพียงแต่พบกับนวัตกรรมด้านความยั่งยืนต่างๆ ในแต่ละสาขาไม่ว่าจะเป็น Homes of the Future, Buildings of the Future, Data Centers of the Future, Industries of the Future, Grids of the Future

Read More »