Tag Archives: INNOPOWER

Western Digital, EGAT และ INNOPOWER ร่วมมือกันผลักดันการใช้พลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย

Western Digital, EGAT และ INNOPOWER ประกาศความร่วมมือเพื่อผลักดันการใช้พลังงานสีเขียวในประเทศไทย นี่เป็นโครงการนำร่องโครงการแรกที่เปิดตัวภายใต้โครงการ Utility Green Tariff ของประเทศ โดยเป็นหนึ่งในโครงการ Sandbox ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ระยะที่ 2 ด้วยความร่วมมือนี้ เวสเทิร์น ดิจิตอลจะใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียนที่โรงงานผลิตบางปะอิน ทดสอบตัวเลือกการจัดหาพลังงานสีเขียวที่ได้รับการรับรองโดย INNOPOWER – Renewable Energy Certification (REC) และส่งเสริมกลไกด้านพลังงานสีเขียวตามมาตรฐานสากล

Read More »