Tag Archives: indorama ventures

อินโดรามา เวนเจอร์ส เผยแพร่รายงานความยั่งยืนประจำปี 2565 พิมพ์เขียวเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนสำหรับคนรุ่นต่อไป

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 7 กันยายน 2566 – บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เปิดเผยรายงานความยั่งยืนประจำปี 2565 ในหัวข้อ “Shifting Towards The Next Generation” สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ต่อกรอบแนวคิด ESG ที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

Read More »

อินโดรามา เวนเจอร์ส และ Carbios ตอกย้ำความร่วมมือ สร้างโรงงานรีไซเคิล PET เชิงชีวภาพแห่งแรกของโลกในประเทศฝรั่งเศส

กรุงเทพฯ ประเทศไทย และแกลร์มง-แฟร็อง ประเทศฝรั่งเศส – 2 มิถุนายน 2566 – บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และ Carbios บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่พัฒนาโซลูชั่นชีวภาพและนำมาใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อสร้างวงจรชีวิตใหม่สำหรับพลาสติกและสิ่งทอ ประกาศลงนามบันทึกความเข้าใจซึ่งไม่มีผลผูกพัน (non-binding MOU) เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนสำหรับก่อสร้างโรงงานรีไซเคิล PET เชิงชีวภาพแห่งแรกของโลกในประเทศฝรั่งเศส[1]

Read More »

อินโดรามา เวนเจอร์ส เข้าร่วม “Together for Sustainability”เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 26 เมษายน 2566 – บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หนึ่งในบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เข้าร่วม “Together for Sustainability” (TfS) ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มระดับโลกเพื่อพัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน โดยอินโดรามา เวนเจอร์ส หนึ่งในองค์กรสมาชิก 47 ราย จากอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ทั่วโลก ตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการขับเคลื่อนโซลูชั่นที่ยั่งยืนในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน

Read More »

อินโดรามา เวนเจอร์ส คว้าอันดับ 1 ของโลกต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน จากการประเมินโดย ChemSec ด้วยแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสำหรับอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือไอวีแอล บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คว้าคะแนนสูงสุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในการจัดอันดับ ChemScore โดย ChemSec ซึ่งประเมินบริษัทเคมีภัณฑ์ 54 รายที่ใหญ่ที่สุดของโลกในความพยายามลดการใช้สารเคมี

Read More »

อินโดรามา เวนเจอร์ส คว้ารางวัล Investors’ Choice Award และคะแนนระดับดีเลิศ ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2565

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ได้รับรางวัล Investors’ Choice Award ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 ที่ได้รับคะแนนในโครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สะท้อนถึงการให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล และการให้ความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น

Read More »