Tag Archives: ieat

ถอดรหัส กนอ. เปิดตัวโลโก้รอง “I-EA-T Elevation” พลิกโฉมอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน!

นายนรินทร์ กัลยาณมิตร ประธานคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ประธาน บอร์ด กนอ.) กล่าวระหว่างเป็นประธานงานเปิดตัวตราสัญลักษณ์ I-EA-T Elevation (ตราสัญลักษณ์รองของ กนอ.) ว่า  กนอ. รวมทั้งภาคเอกชน มีส่วนร่วมก่อตั้งและพัฒนานิคมอุตสาหกรรมจากอดีตถึงปัจจุบัน เป็นตัวจักรสำคัญในการช่วยยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้ก้าวสู่สากลได้อย่างรวดเร็ว ทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก กนอ. มีความตั้งใจที่จะนำพาอุตสาหกรรมของประเทศให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่อง โดยปรับโฉมการให้บริการ พัฒนารูปแบบ และวิธีการทำงาน ให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคนี้ ทั้งนี้ การออกแบบตราสัญลักษณ์ I-EA-T Elevation เปรียบเสมือนตัวกลางสะท้อนถึงการดำเนินงานและภาพลักษณ์ใหม่อันทันสมัยขององค์กร สื่อถึงความเป็นตัวตนและวิสัยทัศน์ที่มั่นคงและก้าวไกลของ กนอ. ในมิติที่หลากหลาย

Read More »

กนอ.ออกแพ็กเกจรับปีใหม่ ดูดลงทุนพื้นที่ 4 นิคมฯ มั่นใจดันยอดขาย/เช่าปี’66 เพิ่มขึ้น!

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า ปี 2565 เป็นปีที่ดีของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ที่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายการขาย/เช่าที่ดินในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมให้กับนักลงทุนหลายราย ดังนั้น ในปี 2566 กนอ.จึงกำหนดมาตรการส่งเสริมการขายและให้เช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในการลดอัตราค่าเช่าและอัตราซื้อขายที่ดิน รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้กับนักลงทุน ให้เข้ามาเช่าและซื้อที่ดินในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นฐานการผลิตและการลงทุน โดยมาตรการดังกล่าวครอบคลุมทั้งนักลงทุนรายเก่าและรายใหม่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 4 แห่ง ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ในส่วนพื้นที่รับเบอร์ซิตี้ จังหวัดสงขลา, นิคมอุตสาหกรรมสงขลา (ระยะที่1) จังหวัดสงขลา, นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว และนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร จังหวัดพิจิตร ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566

Read More »

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมประจำปี 2566

นนทบุรี 2 ธ.ค. 65 - ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มอบนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมประจำปี 2566 ให้กับหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม โดย รศ.ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ. พร้อมด้วยผู้บริหาร กนอ. เข้าร่วม ณ อิมแพค เมืองทองธานี

Read More »