Tag Archives: IAM Robotics

Meet Me วิธีการทางหุ่นยนต์ใหม่จาก IAM Robotics เพื่อทำให้กระบวนการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อเป็นไปโดยอัตโนมัติ

IAM Robotics บริษัทซอฟต์แวร์และผู้บุกเบิกด้านหุ่นยนต์เคลื่อนที่ ประกาศเปิดตัววิธีการทางหุ่นยนต์ที่จะมาพลิกวงการ เพื่อเพิ่มผลิตภาพในการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อ หลังจากที่ IAM Robotics ได้ซุ่มดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2564 โดยการพัฒนาแพลตฟอร์มเทคโนโลยีใหม่และหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบอัตโนมัติ และขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงนำร่องเข้าสู่สภาพแวดล้อมของการผลิตจริงภายในปีนี้

Read More »