Tag Archives: green

ส่องโลกสีเขียวจากดัชนี Green Future Index 2023 ท่ามกลางระดับคาร์บอนในชั้นบรรยากาศพุ่งสูงขึ้น

ดัชนี Green Future Index (GFI) จัดทําโดย MIT Technology Review Insights ร่วมกับ Kyndryl, Intel และ Iris Ceramica Group เป็นการจัดเทียบอันดับประจําปีครั้งที่ 3 ของ 76 ชาติและดินแดนที่มีความคืบหน้าในการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน คาร์บอนต่ำ เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของพวกเขา

Read More »