Tag Archives: Good Focus Award

โตชิบาคว้ารางวัล “Good Design Best 100” และ “Good Focus Award [การออกแบบธุรกิจใหม่]” จากการประกวด GOOD DESIGN AWARD 2023

โตชิบา คอร์ปอเรชั่น (โตเกียว: 6502) และ โตชิบา อินฟราสตรัคเจอร์ ซิสเต็มส์ แอนด์ โซลูชันส์ คอร์ปอเรชั่น (ต่อไปนี้เรียกว่า “TISS”) รวมถึงการรถไฟไต้หวัน (Taiwan Railways Administration, MOTC) หรือ TRA ซึ่งเป็นลูกค้าของ TISS สามารถคว้าสองรางวัลจากงาน Good Design Awards 2023 ซึ่งเป็นการประกวดผลงานการออกแบบประจำปีที่จัดโดยสถาบันส่งเสริมการออกแบบแห่งประเทศญี่ปุ่นเพื่อเป็นเกียรติแก่ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพในปีนี้ ซึ่งรางวัล “Good Design Best 100” และ “Good Focus Award [การออกแบบธุรกิจใหม่]” เป็นของหัวรถจักรไฟฟ้า E500 ที่ทางโตชิบา และTISS ส่งมอบให้กับการรถไฟไต้หวัน

Read More »